Verbind je met ons

Economie

EU-begroting deal versterkt de reactie op de crisis van de vluchtelingenstatus

DELEN:

gepubliceerd

on

commission_eu_budgetOnder buitengewone omstandigheden werd een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2016 toen de wereld getuige was van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. De EU-instellingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen door ruim voor de deadline een akkoord te sluiten. Alvorens de overeenkomst in de vroege uren van zaterdag (14 november) af te ronden, namen de onderhandelaars een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de aanslagen.

De overeenkomst versterkt de reactie van de EU op de vluchtelingencrisis zowel binnen als buiten de EU aanzienlijk. Er zal meer geld gaan naar hulp aan vluchtelingen in onze buurt. De begroting zal investeringen in concurrentievermogen, banen en groei stimuleren en het herstel van de Europese economie ondersteunen.

“We have reached agreement on the EU budget under the shadow of a terrible tragedy in Paris. At a moment when Europe is under pressure on a number of fronts, and must stand united, we are focusing resources on priorities. In a tight budget we include a significant increase to deal with the refugee crisis and more investment to create growth and jobs. We are working to get the best possible results for European taxpayers,” said Vice President for Budget and Human Resources Kristalina Georgieva.

De EU-begroting voor 2016 is vastgesteld op € 155 miljard aan vastleggingen en € 144 miljard aan betalingskredieten. Enkele belangrijke kenmerken zijn:

  • Meer dan 4 miljard euro om de vluchtelingencrisis aan te pakken, zowel in de EU als in de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Dit brengt de totale financiering voor de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 op bijna 10 miljard euro.
  • Bijna de helft van de middelen (69.8 miljard euro aan vastleggingen) zal bestemd zijn voor het stimuleren van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen.
  • € 2 miljard aan vastleggingen en € 500 miljoen aan betalingen voor het garantiefonds van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), om € 315 miljard aan investeringen voor Europa vrij te maken.
  • Het concurrentievermogen vergroten door onderzoek en innovatie met programma's zoals Horizon 2020 (10 miljard euro aan betalingen in 2016, een stijging van 11.6% ten opzichte van 2015).
  • € 1.8 miljard aan betalingen (30% meer dan in 2015) voor Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, dat in 2014-20 meer dan vier miljoen mensen in de hele EU zal helpen om te werken en te studeren.

EU-begroting 2016 (in miljoen euro):

KREDIETEN PER RUBRIEK Begroting 2016 (nominale wijziging in % t.o.v. 2015)
Verplichtingen Betalingen
1. Slimme en inclusieve groei: 69,841.2 (-10.4%) 66,262.5 (-0.9%)
Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 19,010.0 (8.3%) 17,418.3 (10.7%)
Economische, sociale en territoriale cohesie 50,831.2 (-15.8%) 48,844.3 (-4.5%)
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 62,484.2 (-2.2%) 55,120.8 (-1.5%)
Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse steun 42,220.3 (-2.8%) 42,212.0 (-2.8%)
3. Veiligheid en burgerschap 4,052.0 (60.7%) 3,022.3 (56.8%)
4. Europa als wereldspeler 9,167.0 (5.2%) 10,155.6 (35.8%)
5. Administratie 8,935.2 (3.2%) 8,935.1 (3.2%)
Andere speciale instrumenten* 524.6 (-4.3%) 389.0 (1.2%)
Totaal kredieten 155,004.2 (-4.5%) 143,885.3 (1.8%)
In % van het bni van de EU-28 1.05% 0.98%

Achtergrond

Elk jaar dient de Europese Commissie een ontwerpbegroting van de EU in. Dit jaar heeft de Commissie haar eerste voorstel op 27 mei 2015 en sindsdien twee keer gewijzigd: eerst op 26 juni tot de overeenkomst over het EFSI weerspiegelen en dan op 14 oktober om de steun voor landbouwers en vluchtelingen in de EU te vergroten.

advertentie

Op basis daarvan nemen het Europees Parlement en de Raad ieder een standpunt in. Dit jaar heeft de Raad zijn standpunt in juli voorbereid en op 4 september 2015 formeel aangenomen, terwijl het Europees Parlement zijn standpunt in de plenaire vergadering op 28 oktober 2015 heeft aangenomen.

When there are differences between the positions of the European Parliament and the Council, they engage in a negotiation process known as the ‘conciliation procedure’.

The negotiations are conducted by a specially convened Conciliation Committee, to which the European Parliament and the Council each send 28 representatives. The European Commission – the Vice-President in charge of the budget as well as experts from the Directorate-General for Budget – is also present. The Commission acts as honest broker, and strives to facilitate an agreement between the European Parliament and the Council.

Dit jaar begonnen de onderhandelingen op 29 oktober en zouden tot 18 november duren, maar in de vroege ochtend van 14 november werd er al een akkoord bereikt.

Volgende stappen

Om het tijdens de begrotingsbesprekingen bereikte compromis te bezegelen, moet de Raad de overeengekomen tekst goedkeuren (op 24 november), gevolgd door het Parlement (op 25 november).

Meer informatie

- Looptijd van de jaarlijkse EU-begroting: cijfers en documenten

- Gids voor de EU-begroting 2016 – Vragen en antwoorden

- Europese Commissie stelt formeel € 2.4 miljard steun voor EU-boeren en vluchtelingen voor

- Ontwerpbegroting 2016 gewijzigd om overeenstemming over EFSI weer te geven

- Commissie stelt ontwerp-EU-begroting 2016 voor: focus op banen, groei, migratie en mondiale actie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending