Verbind je met ons

Economie

Werkgelegenheid: bijna 30,000 werknemers ondersteund door het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in de periode 2013-2014

DELEN:

gepubliceerd

on

ArbeidsmigrantenIn de periode 2013-14 heeft het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) in totaal 27,610 werknemers, die waren ontslagen vanwege de economische crisis en de gevolgen van de mondialisering, geholpen nieuwe banen te vinden. Een nieuwe verslag  blijkt dat het EFG gedurende deze periode ruim 114.4 miljoen euro heeft verstrekt ter ondersteuning van werknemers in 13 lidstaten (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Spanje) in hun transitie en op weg naar nieuwe banen. De EFG-financiering ging gepaard met nog eens € 94.1 miljoen uit nationale middelen.

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei: “In tijden waarin de publieke middelen beperkt zijn, heeft het EFG welkome steun verleend aan werknemers die zijn ontslagen als gevolg van massale ontslagen als gevolg van de mondialisering of de crisis. Door middel van gepersonaliseerde en gerichte hulp hebben we de transitie van enkele van de meest kwetsbare werknemers naar nieuwe banen ondersteund, wat heeft geleid tot een bemoedigend hertewerkstellingspercentage van bijna 50%.”

Het EFG-rapport geeft een overzicht van de aanvragen voor steunmaatregelen die in 2013-2014 zijn ingediend en bevat tevens resultaten van een aantal dossiers waarvoor in 2013-2014 eindrapporten zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat de helft van de werknemers (7,656 van de 15,245) die aan de EFG-maatregelen deelnamen een nieuwe baan vond of zelfstandig werd. Nog eens 667 mensen volgden op dat moment onderwijs of training om hun toekomstige inzetbaarheid te vergroten. De lidstaten meldden dat de persoonlijke situatie, de inzetbaarheid en het zelfvertrouwen van de betrokken werknemers zichtbaar waren verbeterd dankzij de steun en diensten uit het EFG.

De resultaten op het gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt zijn bemoedigend, gezien de moeilijke arbeidsmarktsituatie in de meeste lidstaten en gezien het feit dat het EFG werknemers in bijzonder moeilijke omstandigheden ondersteunt. Veel maatregelen hebben betrekking op massaontslagen in een specifiek gebied, dat vaak al kampt met hoge werkloosheidscijfers. Er moet ook worden opgemerkt dat de ondersteunde werknemers vaak laaggeschoold zijn of andere nadelen hadden als werkzoekenden.

Achtergrond

Een opener handel met de rest van de wereld leidt tot algemene voordelen voor de groei en de werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, vooral in kwetsbare sectoren en onder lager opgeleide werknemers. Dit is de reden waarom de Commissie in eerste instantie heeft voorgesteld een fonds op te richten om degenen te helpen die zich moeten aanpassen aan de gevolgen van de mondialisering. Sinds de start van de activiteiten in 2007 heeft het EFG 136 aanvragen ontvangen. Er is ongeveer € 550 miljoen uitbetaald om 128,331 werknemers te helpen.

Het EFG verstrekt financiering voor concrete maatregelen om ontslagen werknemers te helpen hun inzetbaarheid te verbeteren en nieuwe banen te vinden. Een voordeel van het EFG is dat het kan worden gebruikt voor de financiering van maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden van elke betrokken werknemer. Dergelijke maatregelen omvatten:

advertentie
  • Intensieve, gepersonaliseerde hulp bij het zoeken naar werk;
  • verschillende soorten maatregelen voor beroepsopleiding, bijscholing en omscholing;
  • tijdelijke prikkels en toeslagen voor de duur van de actieve maatregelen;
  • steun voor het opstarten van bedrijven, en;
  • begeleiding gedurende het hele proces.

De fonds loopt door in de periode 2014-2020 als uiting van EU-solidariteit, met verdere verbeteringen in de werking ervan. De bredere reikwijdte ervan voor deze periode omvat zowel werknemers die zijn ontslagen als gevolg van de economische crisis, als werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, de zelfstandigen. Bij wijze van uitzondering tot eind 2017 omvat dit ook jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) die woonachtig zijn in regio's die in aanmerking komen voor de Youth Employment Initiative (YEI), tot een getal dat gelijk is aan het aantal ondersteunde ontslagen werknemers.

Het EFG stelt de lidstaten in staat intensiever op te treden in de gebieden die getroffen zijn door ontslagen, in termen van het aantal geholpen mensen en de reikwijdte, duur en kwaliteit van de steun dan mogelijk zou zijn geweest zonder EFG-financiering. Met behulp van de EU-fondsen kunnen ze flexibeler reageren en zeer gepersonaliseerde acties in hun plannen opnemen, waardoor ze meer zorg kunnen besteden aan specifieke bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld mensen ouder dan 50 jaar, mensen met een migrantenachtergrond, met een handicap of met alleen basisonderwijs en vaardigheden).

Meer informatie

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – veelgestelde vragen

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid

EFG-website

Video persberichten

Europa pakt de crisis te bestrijden: het Europees Fonds voor mondialisering gerevitaliseerd

Naar boven naar een geglobaliseerde wereld - Het Europees Globaliseringsfonds

Laatste handels- en banenrapport van de Commissie.

Volg Marianne Thyssen en Sociaal Europa op twitter

Abonneer u op de gratis e-mail van de Europese Commissie nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending