Verbind je met ons

Economie

TEN-T Days, Rïga, 2015: de visie voor 2030 begint

DELEN:

gepubliceerd

on

5_1434979860_2Door Colin Moors in Riga

Het debat is voorbij en de volgende fase van het TEN-T-programma is officieel overeengekomen en in EU-wetgeving opgenomen. Het akkoord in april dit jaar heeft de basis gelegd en is ondertekend door alle EU-staatshoofden, het definitieve akkoord houdt in dat routes en kaarten zijn vastgelegd. Dit maakt een einde aan speculaties over de aard van de finesses. Plannen om de EU-brede vervoersinfrastructuur te upgraden en te harmoniseren om 'corridors' voor snel vervoer te bieden, zullen zich uitstrekken van nu tot 2030 en daarna. Er zou niet langer een situatie moeten zijn waarin het ene land ernaar streeft om aan de operationele eisen te voldoen terwijl het andere land maar blijft slepen – de EU heeft nu de macht van de rechtbanken achter zich om dingen te laten gebeuren.

De TEN-T (Trans-European Transport Network) bijeenkomst in Riga op 22 juni bracht commissarissen, afgevaardigden uit 12 lidstaten en meer dan 1,000 belanghebbenden samen voor wat misschien wel de belangrijkste bijeenkomst in haar geschiedenis is. TEN-T is een initiatief om de vervoersverbindingen in heel Europa te verbeteren door de verbetering van de negen bestaande vervoerscorridors, arteriële routes die zijn ontworpen om het vrije verkeer van goederen tussen alle Europese lidstaten mogelijk te maken - en nog verder, na de aankondiging van vandaag dat de verhuizing naar uitbreiding naar verschillende landen van de Westelijke Balkan, die vorig jaar zijn ondertekend, zullen een belangrijke rol spelen in het algemene plan. Commissaris Bulc verklaarde dat het in het belang van heel Europa zou zijn om het TEN-T uit te breiden naar Servië, FYROM, Kosovo, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Met deze overeenkomst zou de kandidatuur van de landen voor het EU-lidmaatschap nog verder worden versterkt, aangezien de vervoersinfrastructuur al geharmoniseerd zou zijn. Een kleine stap, maar een belangrijk onderdeel van het proces en een garantie voor vrij verkeer van goederen, een aanvulling op het bestaande netwerk.

Deze definitieve overeenkomst is geenszins het einde van het verhaal. De EU stuit op verzet van bezorgde burgers over de milieueffecten van sommige projecten op korte tot middellange termijn. Veel van deze protesten, hoewel geldig, hebben meestal geen levensvatbare alternatieven. De EU bevindt zich nu in de positie dat ze over verschillende zaken op individuele basis moet onderhandelen, in een poging de kloof tussen beleid en bevolking te overbruggen, en tegelijkertijd de algemene 'groene' geloofsbrieven van TEN-T hoog te houden.

TEN-T is niet alleen ontworpen om het intra-Europese vervoer te stroomlijnen, maar ook om de algehele milieu-impact ervan te verminderen. Natuurlijk kun je geen omelet maken zonder wat eieren te breken en in dit geval zijn de eieren plaatsen van geografisch, ecologisch of openbaar belang. Dit is niet simpelweg nimby-isme en de EU heeft verklaard dat het aantal klachten van 'professionele' demonstranten vrij laag is, wat aannemelijk maakt dat klachten worden ingediend door oprechte, bezorgde burgers.

Hoewel de focus voor de volgende fase zal liggen op het verminderen van de afhankelijkheid van wegvervoer, lijkt de transportsector onverstoorbaar, aangezien de behoefte aan vrachtwagenvervoer nog steeds een realiteit is. Havens en spoorwegen kunnen de belangrijkste doelen zijn voor modernisering en verbetering, en de transportsector kan door een dergelijke focus als 'gedemoniseerd' worden gezien. Verwacht wordt dat verbeterde en nieuwe zeeroutes, bruggen en spoorwegnetwerken de stroom van goederen en diensten zullen stroomlijnen, maar het wegvervoer is nog steeds een essentieel onderdeel van de mix.

Het behalen van de in Riga aangekondigde doelstellingen betekent een investering van € 11.9 miljard in fondsen en zal naar verwachting tegen 1.8 een netto bbp-groei van 2030% realiseren.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending