Verbind je met ons

Economisch bestuur

Commissie-Juncker stelt 1 miljard euro beschikbaar voor jonge werklozen

DELEN:

gepubliceerd

on

latvia272wayVandaag (4 februari) stelt de Europese Commissie voor om al dit jaar 1 miljard euro uit het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief beschikbaar te stellen. Deze verandering zal tot dertig keer groter zijn dan de voorfinanciering die de lidstaten ontvangen om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, waardoor tot wel 30 jongeren worden bereikt en hen wordt geholpen sneller aan het werk te komen.

Valdis Dombrovskis (foto), vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog zei: “Met het voorstel van vandaag geeft de Commissie een duidelijk signaal af dat de werkgelegenheid voor jongeren hoog op onze politieke agenda blijft staan. We zullen ongeveer 1 miljard euro voorschieten ter ondersteuning van de Het werk van de lidstaten om jongeren weer aan het werk te krijgen, terug te keren naar onderwijs of een stageplaats te krijgen. Door dit te doen, kunnen ze niet alleen door hun vaardigheden en dynamiek bijdragen aan de economie en de samenleving, maar krijgen ze ook hun vaardigheden terug. waardigheid."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, merkte op: "Onze jongeren hebben banen nodig, en wel nu. Het is onaanvaardbaar dat vandaag de dag meer dan één op de vijf jongeren op de arbeidsmarkt geen baan kan vinden. Door eerder meer geld beschikbaar te stellen, kunnen we meer jongeren weer aan het werk krijgen: ik ben vastbesloten om dit mogelijk te maken."

De eerste prioriteit van deze Commissie is het versterken van het concurrentievermogen van Europa, het stimuleren van investeringen en het creëren van banen. Het investeringsplan van 315 miljard euro kan miljoenen nieuwe banen creëren – niet in de laatste plaats voor jongeren. Maar zelfs als er nieuwe banen worden gecreëerd, is het voor jongeren vaak erg moeilijk om succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Daarom richt het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) zich vooral op het weer aan het werk krijgen of een opleiding volgen van jongeren. Alle lidstaten hebben zich gecommitteerd aan de "Jeugdgarantie": jongeren onder de 25 jaar een kwalitatief hoogstaand baanaanbod, een stageplaats of een opleiding bieden binnen vier maanden nadat ze de school hebben verlaten of hun baan hebben verloren. De aankondiging van vandaag zal ertoe bijdragen dat deze garantie werkelijkheid wordt, in lijn met de toezeggingen van de Commissie in haar werkprogramma voor 2015.

Het voorstel van vandaag zou het voorfinancieringspercentage van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de begrotingstoewijzing voor 2015 verhogen van 1-1.5% naar maximaal 30%. Lidstaten die van dit initiatief profiteren[1] zou daarom onmiddellijk na de goedkeuring van specifieke operationele programma's een derde van de toewijzing van € 3.2 miljard kunnen ontvangen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij deze financiering onmiddellijk beschikbaar stellen aan projectbegunstigden door middel van voorschotten voor projecten, en dit zal nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De Commissie schat dat deze versnelde voorfinanciering de onmiddellijke steun zou kunnen bespoedigen en dit jaar tussen de 350 en 000 jongeren zou kunnen bereiken; bij het huidige voorfinancieringspercentage zou dit aantal echter tussen de 650 en 000 jongeren liggen.

Dit wetgevingsvoorstel zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad, die het moeten aannemen voordat het in werking kan treden.

advertentie

Achtergrond 

Het voorstel van de Commissie voor een jongerengarantie werd in december 2012 gepresenteerd (zie IP / 12 / 1311 en MEMO / 12 / 938), formeel aangenomen als aanbeveling aan de lidstaten door de Raad van Ministers van de EU op 22 april 2013 (zie MEMO / 13 / 152) en goedgekeurd door de Europese Raad van juni 2013. Alle 28 lidstaten hebben hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie ingediend (details beschikbaar hier) en treffen concrete maatregelen. De uitvoering van de nationale jongerengarantieregelingen wordt gecontroleerd door de Commissie in het kader van het Europees Semester.

Het Europees Sociaal Fonds, met een totale begroting van ongeveer 86 miljard euro in de periode 2014-2020, is een belangrijke bron van EU-financiering voor de uitvoering van de Jeugdgarantie.

Om het Europees Sociaal Fonds aan te vullen in lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt, zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen een speciaal jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) op te zetten. De YEI-financiering bestaat uit een specifieke toewijzing van € 3.2 miljard uit een speciale EU-begrotingslijn (vervroegd naar 2014-15), aangevuld met ten minste € 3.2 miljard uit de toewijzingen van de lidstaten aan het Europees Sociaal Fonds.

Het YEI vormt een aanvulling op het Europees Sociaal Fonds voor de uitvoering van de Jongerengarantie-aanbeveling door activiteiten te financieren om jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) onder de 25 jaar, of, indien de lidstaten dit relevant achten, jonger dan 30 jaar, rechtstreeks te helpen. De financiering uit het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief kan worden gebruikt ter ondersteuning van activiteiten zoals eerste werkervaring, het aanbieden van stages en leerlingplaatsen, voortgezet onderwijs en opleiding, ondersteuning bij het opstarten van bedrijven voor jonge ondernemers, tweedekansprogramma's voor voortijdige schoolverlaters en gerichte loon- en aanwervingssubsidies .

Het versnellen van de uitvoering van de jongerengarantie werd door voorzitter Juncker aangemerkt als een van de belangrijkste prioriteiten Politieke Richtlijnen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending