Verbind je met ons

Zakelijk

Commissie 2014 landenspecifieke aanbevelingen presenteren

DELEN:

gepubliceerd

on

20110607_toespraken_1Op 2 juni zal de Europese Commissie begrotings-, werkgelegenheids- en andere structurele hervormingen aanbevelen die elke lidstaat de komende twaalf tot achttien maanden moet doorvoeren om de groei te stimuleren.

De jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen maken deel uit van het Europees Semester, de EU-kalender voor economische beleidscoördinatie, die is ontworpen om toekomstige crises te voorkomen door problemen op te sporen en te verhelpen voordat ze zich verspreiden. De aanbevelingen moedigen de lidstaten ook aan om bijeen te komen hun langetermijndoelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek, klimaatverandering en armoedebestrijding in het kader van de Europa 2020 Strategie.

Samen met de landspecifieke aanbevelingenzal de Europese Commissie ook verschillende aanbevelingen doen onder de Stabiliteits- en groeipact, het mechanisme voor begrotingstoezicht van de EU.

Achtergrond

De landspecifieke aanbevelingen zijn het resultaat van maanden van zorgvuldige analyse door de Commissie en debat met de andere EU-instellingen. De cyclus begint elk november met de Annual Growth Survey, welke stelt economische prioriteiten voor de EU als geheel voor. De EU-leiders hebben deze prioriteiten in maart 2014 onderschreven en de lidstaten hebben ze geïntegreerd in hun budgettaire en structurele hervormingsplannen voor de middellange termijn, die zij in april aan de Commissie hebben voorgelegd.

De aanbevelingen van de Commissie zijn gebaseerd op een gedetailleerde beoordeling van deze plannen en van de economische, werkgelegenheids- en begrotingssituatie in elk land. De aanbevelingen zullen in juni door de EU-leiders worden besproken en bekrachtigd en in juli formeel door de ministers van Financiën worden aangenomen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij hiermee rekening houden in hun begroting en hervormingsplannen voor 2015.

De Commissie zal ook een aantal stappen ondernemen in het kader van de Stabiliteits- en groeipact. Het pact, dat een preventieve en een corrigerende arm kent (de buitensporigtekortprocedure), verplicht de lidstaten om tekorten en schulden tijdig en duurzaam terug te dringen, door middel van door de Commissie voorgestelde aanbevelingen en termijnen. De voorstellen van de Commissie zullen in juni door de EU-ministers van Financiën worden besproken en goedgekeurd.

advertentie

Na de bijeenkomst van de Commissie op 2 juni zal er een persconferentie plaatsvinden, waar de volgende presentaties zullen worden gegeven:

  1. 27 sets landspecifieke aanbevelingen, één voor elke lidstaat (behalve Griekenland en Cyprus, die economische aanpassingsprogramma's uitvoeren) en één voor de eurozone;

  2. 29 werkdocumenten van de diensten van de Commissie, waarin de economische situatie, vooruitzichten, hervormingen en uitdagingen in elke lidstaat worden geanalyseerd, inclusief Griekenland en Cyprus;

  3. een mededeling waarin de belangrijkste politieke boodschappen uit deze aanbevelingen worden samengevat, en;

  4. een aantal aanbevelingen in het kader van het stabiliteits- en groeipact.

De begrotings- en hervormingsplannen van de lidstaten, ingediend in april 2014

Overzicht van lopende buitensporigtekortprocedures

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending