Verbind je met ons

Economie

Financiële regelgeving: De Europese Commissie presenteert een eerste alomvattende evaluatie van de hervormingsagenda van de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

CommissarisNu de meeste financiële hervormingsmaatregelen zijn aangenomen, heeft de Europese Commissie op 15 mei een eerste alomvattende evaluatie van de financiële regelgevingsagenda als geheel gepubliceerd. In dit economische overzicht wordt uiteengezet hoe de hervormingen zullen zorgen voor een veiliger en verantwoordelijker financieel systeem door de financiële stabiliteit te vergroten, de interne markt voor financiële diensten te verdiepen en de efficiëntie ervan te verbeteren, terwijl de marktintegriteit en het vertrouwen worden verbeterd. Er zijn aanwijzingen dat de totale verwachte voordelen van de financiële reguleringsagenda groter zullen zijn dan de verwachte kosten, zowel per regel als wanneer de hervormingen als geheel worden beschouwd. Veel regels creëren aanzienlijke positieve synergieën, bijvoorbeeld tussen het pakket kapitaalvereisten in het bankwezen en de hervorming van de derivatenmarkten. Het financiële systeem is al aan het veranderen en verbeteren. Deze verandering zal zich voortzetten naarmate de hervormingen van kracht worden.

President José Manuel Barroso said: “The financial services industry is one of Europe’s greatest assets, and we want it to prosper so that it can lend to citizens and businesses and so help the recovery in the wider economy. But European taxpayers have forked out huge amounts to prevent a financial collapse, and they rightly ask two things in return: that the sector plays its role fairly, and that future banking crises never again become sovereign crises. This is about fairness. That is why the Commission took immediate action in 2008 to create a more responsible financial sector. Since then we have presented over 40 laws to curb bankers’ bonuses, boost the amount of cash banks hold in reserve, cast more light on hedge funds, ratings agencies, central counterparties and complex trading and improve consumer protection. We have introduced common rules to ensure that shareholders and other investors – not taxpayers – are first to pay the bill when a bank fails. We have proposed a financial transactions tax to ensure that financial operators pay their fair share into the public purse. And we have created a Banking Union – a single supervisor and a common fund, paid for by banks – for the euro area and other countries that want to join. Thanks to our proposals being adopted into law in record time, European financial markets are now safer, more transparent, and banks are managing their risks more responsibly.”

Internal Market and Services Commissioner Michel Barnier said: “The European Commission has worked tirelessly for more than four years with the European Parliament and the Council of Ministers to implement our roadmap for a fundamental overhaul of the financial sector, based largely on G20 commitments. We always tried to find solutions that reduce risks to financial stability and consumers while, at the same time, allowing the financial sector to ensure a sustainable flow of finance to the economy in order to support growth and investment. Most rules are now adopted, so it is time to do a first assessment of their overall impact, their costs and benefits, and how they interact. It shows that there are many positive synergies between rules which complement and reinforce each other. Benefits also outweigh the costs for every individual measure. Taken as a whole, this review demonstrates that we have delivered what we set out to do: the financial regulation agenda is making the financial system more stable and responsible, working for the benefit of the economy and citizens across the EU.”

Today’s package includes a Commission Communication “A reformed financial sector for Europe” accompanied by a detailed economic review explaining how the reforms reshape the financial sector and the resulting benefits. The Communication recalls the objectives that guided the Commission, presents an overview of the reforms it proposed, and takes stock of the key effects that can already be observed today.

De agenda voor financiële regulering van de EU is een geleidelijk proces. Veel wetgevende maatregelen zijn pas onlangs aangenomen en sommige moeten nog in werking treden. Een definitieve beoordeling zou daarom voorbarig zijn. Deze economische evaluatie is dan ook grotendeels kwalitatief van aard en moet worden opgevat als het begin van een langer proces van systematische evaluatie en evaluatie van de hervormingen.

Today’s review notes that the reforms enable supervisors to oversee markets that had been beyond their reach and provide transparency for all market participants. They establish ambitious new standards to limit excessive risk-taking and make financial institutions more resilient. When there is risk-taking, the burden is shifted away from taxpayers to those who stand to gain financially from the risky activities. The reforms make financial markets work more effectively in the interests of consumers, small and medium-sized enterprises and the economy as a whole.

De hervormingsmaatregelen verdiepen ook de interne markt voor financiële diensten, met name door de acties van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) als onderdeel van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS) dat sinds 2011 van kracht is (MEMO / 10 / 434). Bovendien vormt de bankenunie een mijlpaal voor de Europese integratie en is zij niet alleen essentieel voor de eurozone, maar voor de EU als geheel.

advertentie

In de evaluatie wordt ook gekeken naar de kosten van de hervormingen en het is duidelijk dat het transitieproces naar een stabieler en verantwoordelijker financieel systeem dergelijke kosten met zich meebrengt. Deze zijn echter geminimaliseerd door langere infaserings- en observatieperioden mogelijk te maken en door de regels aan te passen om de verwachte kosten te verlagen.

Achtergrond

Tussen 2008 en 2012 werd in totaal 1.5 biljoen euro aan staatssteun (dat wil zeggen ruim 12% van het bbp van de EU) gebruikt om de ineenstorting van het financiële systeem te voorkomen. De financiële crisis veroorzaakte een diepe recessie en leidde tot grote productieverliezen. De werkloosheid is scherp gestegen en veel huishoudens in de EU leden aanzienlijke inkomens- en vermogensverliezen. Het vertrouwen in het financiële systeem was ernstig geschokt.

Als reactie op de crisis heeft de Europese Commissie zich gecommitteerd aan een fundamentele herziening van het regelgevings- en toezichtkader van de financiële sector. Voortbouwend op de aanbevelingen of a group of high-level experts, chaired by Jacques de Larosière, the Commission set out a roadmap for improving the regulation and supervision of EU financial markets and institutions, including the establishment of the European System of Financial Supervision, in its Communication “Driving European recovery” of March 2009. The subsequent Communication “Regulating financial services for sustainable growth” of June 2010 presented a package of legislative measures for the financial services sector to be brought forward by the Commission and adopted by the Council and Parliament. The measures were intended to create a safe and responsible financial sector, which is conducive to economic growth and delivers enhanced transparency, effective supervision, greater resilience and stability and enhanced consumer and investor protection.

Omdat het mondiale karakter van het financiële systeem werd erkend, werden de hervormingen mondiaal gecoördineerd op het niveau van de G20 en de Financial Stability Board (FSB). Een aanzienlijk deel van de hervormingsagenda van de EU ging daarom over de uitvoering van de toezeggingen van de G20. Er moesten aanvullende maatregelen op Europees niveau worden genomen om institutionele tekortkomingen aan te pakken en de interne markt voor financiële diensten te versterken.

Meer dan 40 maatregelen zijn nu voorgesteld en grotendeels aangenomen. Deze mededeling en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie presenteren de individuele en algemene impact van deze maatregelen, inclusief de interacties tussen verschillende hervormingen.

Zie ook MEMO / 14 / 352

Voor meer informatie

Communication ‘A reformed financial sector for Europe’ and ‘Economic Review of the Financial Regulation Agenda’

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#140515

Mededeling uit 2009:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF

Mededeling uit 2010:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/com2010_en.pdf

Mededeling over de bankenunie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0510&from=EN

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending