Verbind je met ons

Economie

Europese Commissie keurt eerste EU-partnerschapsovereenkomst goed over het gebruik van EU-structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in 2014-2020

DELEN:

gepubliceerd

on

meerjarig_financieel_kader_2014_2020_bigDe Europese Commissie heeft de eerste van 28 partnerschapsovereenkomsten aangenomen waarin de strategieën in de EU-lidstaten en -regio's voor de Europese structuur- en investeringsfondsen zijn vastgelegd. De overeenkomst van vandaag met Denemarken is ondertekend en zal de weg vrijmaken voor 553 miljoen euro (lopende prijzen) aan totale financiering van het cohesiebeleid en 629 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling die in de reële economie van het land zal worden geïnvesteerd. De toewijzing in het kader van het visserij- en maritiem beleid zal deze zomer worden afgerond en gepubliceerd. De EU-investeringen zullen het concurrentievermogen stimuleren en de werkloosheid en de groei aanpakken door steun aan innovatie, de koolstofarme economie en opleiding en onderwijs. Zij zullen ook het ondernemerschap bevorderen, sociale uitsluiting bestrijden en streven naar een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn:

• De Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  • Het Cohesiefonds (niet van toepassing op Denemarken)

• De Europees Sociaal Fonds

• De Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

• De Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

In een commentaar op de goedkeuring zei Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid: “We hebben nu de eerste van 28 partnerschapsovereenkomsten aangenomen en ik feliciteer Denemarken met hun harde werk en efficiëntie om dit solide investeringsplan vandaag op poten te zetten. De partnerschapsovereenkomsten zijn cruciale documenten voor De richtlijnen voor de lidstaten en regio's voor de komende tien jaar zijn een weerspiegeling van onze vastberadenheid dat het bij het gebruik van EU-fondsen niet langer 'business as usual' kan zijn, sommige lokale wegen hier, sommige regionale luchthavens daar. Volgens het nieuwe cohesiebeleid is de nadruk op de reële economie, op duurzame groei en op het investeren in mensen. Maar kwaliteit, niet snelheid, is het voornaamste doel, en de komende maanden zijn we volledig toegewijd aan het onderhandelen over het best mogelijke resultaat voor investeringen uit de Europese structuur- en investeringssector. Investeringsfondsen in 2014-2020 Er is inzet van beide kanten nodig om ervoor te zorgen dat programma’s van goede kwaliteit worden opgezet.”

advertentie

Over Denemarken voegde commissaris Hahn hieraan toe: "De vandaag aangenomen overeenkomst zet de belangrijke bijdrage in gang die Denemarken aan de Europese Unie kan leveren door zijn doelstellingen van groene groei voor iedereen te verwezenlijken. Denemarken heeft nu een stevige basis in deze partnerschapsovereenkomst die alle structurele aspecten bestrijkt." en investeringsfondsen en geeft strategische richting aan toekomstige programma's die de innovatie zullen verbeteren, het Deense MKB zullen transformeren in groeimodellen en de leidende rol van Denemarken in de groene economie zullen veiligstellen.

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Lázló Andor, zei: "Ik feliciteer Denemarken met het zo snel afronden van zijn partnerschapsovereenkomst als resultaat van zijn intensieve samenwerking met de Commissie, en ik dring er bij andere lidstaten op aan het goede voorbeeld van Denemarken te volgen. Ik ben erg blij dat Denemarken heeft besloten om 50% van de cohesiebeleidsfinanciering te besteden aan de groei- en werkgelegenheidsdoelstelling van het Europees Sociaal Fonds (ESF), om ervoor te zorgen dat door het ESF gefinancierde acties een aanzienlijke impact kunnen hebben op het behalen van de EU2020-doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en armoede zal helpen het groeipotentieel van elke regio te maximaliseren door tegemoet te komen aan de specifieke behoeften ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op ondernemerschap en het scheppen van banen, grensoverschrijdende mobiliteit, inclusie door middel van onderwijs en werkgelegenheid, beroepsopleiding en hoger onderwijs. Ik ben ook blij om grotere synergieën tussen de acties te zien ondersteund door de verschillende fondsen."

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş zei: “Plattelandsontwikkeling is een essentiële pijler van ons gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarbij elementen worden aangepakt die verband houden met economische, milieu- en sociale kwesties in plattelandsgebieden, maar op een manier die de lidstaten of regio’s in staat stelt programma’s te ontwerpen die geschikt zijn voor landbouw en plattelandsontwikkeling. voor hun eigen specifieke situatie en prioriteiten. Het concept van partnerschapsovereenkomsten is van groot belang om ervoor te zorgen dat nationale of regionale autoriteiten bij het opstellen van hun programma's voor plattelandsontwikkeling een aanpak hanteren die coherent is met de plannen die zij opstellen voor andere structurele maatregelen van de EU, teneinde dergelijke regelingen aan te vullen en ermee te worden gecoördineerd. waar mogelijk en daardoor een grotere efficiëntie verkrijgen bij het gebruik van het geld van de EU-belastingbetalers.”

Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, zei: "Net als bij alle andere fondsen gaat het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij over het investeren in lokale gemeenschappen om hen te helpen het soort groei en banen te ontsluiten dat Europa nodig heeft en waar de EU zich voor inzet. werkelijkheid maken We zullen niet voorschrijven hoe elke cent moet worden besteed; het gaat erom degenen die hun vak, industrie en lokale regio's het beste kennen, te laten werken aan een duurzame toekomst voor hun eigen gemeenschappen; nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid.”

Alle 28 ontwerp-partnerschapsovereenkomsten zijn inmiddels door de Commissie ontvangen. De aanneming ervan zou binnen de komende drie maanden moeten volgen, na een proces van overleg met de Commissie, waarbij opmerkingen zijn meegenomen.

Bekijk hier voor de partnerschapsovereenkomst met Denemarken.

Meer informatie

MEMO over partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's MEMO / 14 / 331
ESIF-portaal

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending