Verbind je met ons

Zakelijk

De Commissie moedigt het gebruik van financiële instrumenten van de EU in Griekenland aan

DELEN:

gepubliceerd

on

EPUnder the auspices of the Greek Presidency of the European Union, the European Commission holds today (27 March) in Athens an ‘EU Access to Finance Day’, a conference devoted to the new generation of EU financial instruments to support small and medium-sized businesses from 2014 to 2020.

The aim of today’s conference is to pave the way for implementation of EU financial instruments in Greece, including instruments that will be available within the landmark Commission’s initiative to support small and medium-sized enterprises – the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME) programme. From 2014 to 2020, COSME will help to bridge the market gap in the provision of SME financing. It is expected that it will provide from €14-21 billion of SME financing in loans or investments, boosting between 220,000 and 330,000 SMEs in Europe over the lifetime of the programme.

De conferentie zal een breed overzicht geven van de toekomstige financiële instrumenten van de EU die beschikbaar zijn binnen de programma's COSME en Horizon 2020, de Europese structuur- en investeringsfondsen en het programma Creatief Europa. Ook zullen de op het MKB gerichte activiteiten van de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds worden gepresenteerd. De conferentie zal de gelegenheid bieden om de mechanismen van deze instrumenten uit te leggen en bij financiële instellingen in Griekenland belangstelling te wekken om intermediairs voor de EU-programma's te worden. Een effectief partnerschap tussen EU-instellingen en marktdeelnemers die zich inzetten voor betere toegang tot financiering voor kmo's is een voorwaarde voor een succesvolle uitrol van financiële instrumenten.

Het evenement is mede georganiseerd door het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie en het Griekse ministerie van Ontwikkeling en Concurrentievermogen.

Het vergroten van de liquiditeit, met name voor kmo's, is momenteel een belangrijke prioriteit voor Griekenland. Daartoe heeft het Griekse ministerie van Ontwikkeling en Concurrentievermogen tal van instrumenten ingezet, waaronder fondsen via de Europese Investeringsbank en financiële instrumenten via het Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development (ETEAN SA). Daarnaast is de Institution for Growth in Greece – IfG, een investeringsfonds dat tot doel heeft de liquiditeit van Griekse ondernemingen te herstellen, opgericht en zal naar verwachting binnenkort van start gaan.

Alle belanghebbenden op het gebied van mkb-financiering (kamers van koophandel, bedrijfsorganisaties, financiële instellingen) werden uitgenodigd om deel te nemen en meer te weten te komen over een soort EU-steun waarvan Griekenland tot nu toe slechts in beperkte mate gebruik heeft gemaakt. De conferentie maakt deel uit van een reeks evenementen die van najaar 2013 tot voorjaar 2015 in alle EU-lidstaten wordt georganiseerd.

Meer informatie over de EU Access to Finance Days

advertentie

Meer over financiële instrumenten van de EU

Er is een breed scala aan financiële instrumenten van de EU ontworpen om investeringen in het mkb te stimuleren door middel van leninggaranties, investeringen in eigen vermogen en andere risicodragende mechanismen, en om levensvatbare kmo's te ondersteunen die moeilijk toegang hebben tot financiering, hetzij vanwege hun vermeende hogere risico's, hetzij omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken. beschikbaar onderpand

These instruments constitute an efficient tool to stimulate the provision of finance – a prerequisite for the development of SME-friendly environment in Europe.

De EU-bijstand wordt verstrekt via geselecteerde financiële intermediairs, zoals banken, leasemaatschappijen, onderlingewaarborgmaatschappijen of durfkapitaalfondsen, die bereid zijn in te tekenen op strenge financieringsbevorderende voorwaarden voor het MKB (zie MEMO/13/909).

Resultaten van EU-financieringsinstrumenten voor het mkb

De financiële instrumenten van de Europese Commissie zijn al een succes. Een van de belangrijkste programma's – het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP, 2007-13), dat het Europees Investeringsfonds namens de Commissie beheert – heeft tot dusver meer dan 15 miljard euro aan leningen en 2.4 miljard euro aan durfkapitaal aan meer dan 275 000 kmo's in heel Europa.

Meer over het COSME-programma

Het programma Concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (COSME) treedt in de voetsporen van het CIP-programma.

Cosme is in de eerste plaats een instrument dat de toegang tot financiering voor kmo's zal verbeteren, hun internationalisering zal ondersteunen en hun toegang tot markten zal verbeteren.

60% of COSME’s estimated budget of €2.3 bn will be dedicated to financial instruments, providing guarantees and venture capital and encouraging the flow of credit and investment into the SME sector.

De financiële instrumenten van Cosme zullen grotendeels de succesvolle activiteiten van het CIP voortzetten en zullen naar verwachting nog beter inspelen op de behoeften van het mkb, gericht op de meer kwetsbare categorieën kleine bedrijven die momenteel door de markt onvoldoende worden bediend.

Om tegemoet te komen aan de diversiteit van de mkb-financieringsmarkt in Europa, zal Cosme slechts een kader bieden, waardoor financiële intermediairs individuele producten kunnen creëren die het beste aansluiten bij de behoeften van mkb's in hun specifieke markt.

De financiële instrumenten van Cosme zullen samenwerken met Horizon 2020, het programma voor onderzoek en innovatie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending