Verbind je met ons

Economie

Economische najaarsprognose 2013: Geleidelijk herstel, externe risico's

DELEN:

gepubliceerd

on

131105De afgelopen maanden zijn er bemoedigende tekenen geweest dat er in Europa een economisch herstel op komst is. Na tot het eerste kwartaal van 2013 te zijn gekrompen, begon de Europese economie in het tweede kwartaal weer te groeien en het reële bbp zal de rest van dit jaar naar verwachting blijven groeien.

De groei in de tweede helft van 2013 zal in de EU naar verwachting 0.5% bedragen vergeleken met dezelfde periode in 2012. Op jaarbasis wordt de reële bbp-groei dit jaar geschat op 0.0% in de EU en -0.4% in de eurozone. Vooruitkijkend wordt verwacht dat de economische groei gedurende de prognoseperiode geleidelijk aan zal aantrekken, tot 1.4% in de EU en 1.1% in de eurozone in 2014, en in 1.9 respectievelijk 1.7% en 2015% zal bereiken.

De interne en externe aanpassingen in Europa gaan door, in veel gevallen geschraagd door de aanzienlijke structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Dit heeft de omstandigheden verbeterd waarin de binnenlandse vraag geleidelijk de belangrijkste motor van de groei in Europa kan worden. Tegen de achtergrond van verzwakte vooruitzichten voor de opkomende markteconomieën zal de terugkeer naar solide groei echter een geleidelijk proces zijn.

Economische en Monetaire Zaken en eurocommissaris Olli Rehn zei: “Er zijn steeds meer tekenen dat de Europese economie een keerpunt heeft bereikt. De begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen die in Europa zijn doorgevoerd, hebben de basis gelegd voor herstel. Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. overwinning: de werkloosheid blijft op een onaanvaardbaar hoog niveau. Daarom moeten we blijven werken aan de modernisering van de Europese economie, aan duurzame groei en het scheppen van banen."

Een geleidelijk herstel wint aan kracht

De geaccumuleerde macro-economische onevenwichtigheden nemen af ​​en de groei zal naar verwachting gematigd toenemen. De aanhoudende balansaanpassingen in sommige landen blijven echter wegen op de investeringen en de consumptie. Hoewel de situatie op de financiële markten aanzienlijk is verbeterd en de rentetarieven voor kwetsbare landen zijn gedaald, heeft dit nog niet doorgewerkt in de reële economie, omdat de fragmentatie op de financiële markten aanhoudt, met aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten en tussen bedrijven van verschillende omvang.

De huidige vooruitzichten zijn in overeenstemming met de kenmerken van eerdere herstelbewegingen na ernstige financiële crises. Naarmate de behoefte aan schuldafbouw afneemt, wordt verwacht dat de binnenlandse vraag langzaam zal aantrekken, dankzij de hervatting van de groei van de particuliere consumptie en het herstel van de bruto investeringen in vaste activa als gevolg van de verbetering van de algemene financieringsvoorwaarden en het economische sentiment. Gezien de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, zal het tempo van de begrotingsconsolidatie in de prognoseperiode naar verwachting vertragen. In 2014 en 2015 zal de binnenlandse vraag naar verwachting de belangrijkste motor van de groei zijn, tegen de achtergrond van zwakkere vooruitzichten voor de EU-export naar de rest van de wereld.

advertentie

Aangezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doorgaans een half jaar of langer achterblijven bij die van het bbp, zal het herstel van de economische activiteit zich naar verwachting slechts geleidelijk in banencreatie vertalen. Dit jaar is de werkloosheid in sommige landen zeer hoog gebleven en is de werkgelegenheid blijven dalen. De afgelopen maanden zijn de omstandigheden op de arbeidsmarkt echter beginnen te stabiliseren en er wordt een bescheiden daling van de werkloosheid verwacht naar 10.7% in de EU en 11.8% in de eurozone in 2015, hoewel de verschillen tussen de landen zeer groot zullen blijven.

De verwachting is dat de consumentenprijsinflatie zowel in de EU als in de eurozone gedurende de prognoseperiode gematigd zal blijven, met cijfers rond de 1½%.

De saldi op de lopende rekeningen in kwetsbare lidstaten zijn de afgelopen jaren sterk en consistent verbeterd. Als gevolg van de aanhoudende stijging van het prijsconcurrentievermogen en een versterking van hun exportsectoren wordt verwacht dat een aantal kwetsbare lidstaten dit jaar overschotten op de lopende rekening zullen boeken.

Een vroege beslissende inspanning maakt plaats voor een tragere consolidatiesnelheid

De terugdringing van de overheidstekorten zal zich naar verwachting voortzetten. In 2013 zullen de nominale begrotingstekorten naar verwachting dalen tot 3½% van het bbp in de EU en 3% in de eurozone, terwijl de schuldquote in de EU bijna 90% en in de eurozone 96% zal bedragen. Het structurele begrotingstekort, dat wil zeggen het overheidstekort gecorrigeerd voor conjuncturele factoren, eenmalige maatregelen en andere tijdelijke maatregelen, zal in 2013 naar verwachting aanzienlijk afnemen, met ruim ½% van het bbp in beide sectoren, als gevolg van de consolidatiemaatregelen die in verschillende landen zijn genomen. lidstaten. Volgens de ontwerpbegrotingen voor 2014 die vóór de verwachte afsluitdatum beschikbaar waren, zal deze verbetering zich in 2014 voortzetten, maar in een langzamer tempo. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het feit dat sommige lidstaten hun respectieve middellangetermijndoelstellingen voor hun structurele begrotingssaldo's al hebben bereikt, wat ertoe zou moeten bijdragen de staatsschuld op een dalend pad te brengen.

Risico's evenwichtiger

Deze voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling van een strikte implementatie van overeengekomen beleidsmaatregelen op het niveau van de EU en de lidstaten die het voortdurende noodzakelijke aanpassingsproces zullen ondersteunen en verbeteringen in het vertrouwen en de financiële omstandigheden zullen ondersteunen.

Dankzij de doortastende beleidsimplementatie zijn de waargenomen risico's voor de integriteit van de euro in verband met de staatsschuldencrisis verdwenen. Er zijn meer opwaartse risico's aan het licht gekomen, die verband houden met de mogelijkheid dat de hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, sneller dan verwacht verdere positieve effecten zouden kunnen opleveren. Hoewel de onzekerheid is afgenomen, blijft deze echter hoog en dreigt een rem op de groei te blijven. Het risico blijft bestaan ​​dat een ontsporing van het beleid de onzekerheid kan doen toenemen en de financiële spanningen opnieuw kan aanwakkeren, terwijl de neerwaartse risico's in de externe omgeving zijn toegenomen.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending