Verbind je met ons

Economie

Oktober 2013: Economisch sentiment verbetert in de eurozone en de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

10000000000002110000010A42A92B06In oktober steeg de Economic Sentiment Indicator (ESI) met 0.9 punt in de eurozone (naar 97.8) en met 1.1 punt in de EU (naar 101.8). Hoewel de sinds mei waargenomen opwaartse trend zich heeft voortgezet, zijn de omvang en de sectorale reikwijdte van de vertrouwensverbetering gematigd vergeleken met de afgelopen maanden.

Indicator voor economisch sentiment (sa)

Oktober EU: 101.8 - Eurogebied: 97.8

Ontwikkelingen in de eurozone

In de eurozone werd de stijging van de ESI gedreven door een verbeterd vertrouwen in de industrie en, in mindere mate, onder consumenten. Daarentegen verzwakte het vertrouwen in de dienstensector, de detailhandel en de bouwsector. Het economisch sentiment verbeterde in drie van de vijf grootste economieën van het eurogebied, namelijk Nederland (+3.3), Frankrijk (+2.6) en Duitsland (+0.8), terwijl het verslechterde in Spanje (-2.2) en Italië (-2.0).

De duidelijke stijging van het vertrouwen in de sector (+1.8) was het gevolg van verbeteringen in alle drie de componenten: de productieverwachtingen van managers, hun inschatting van het huidige niveau van de totale orderportefeuille en, in mindere mate, de inschatting van de voorraden eindproducten. Ook de beoordeling door managers van de productie in het verleden en het huidige niveau van de exportorderboeken, die niet zijn opgenomen in de vertrouwensindicator, verbeterde in oktober. Het vertrouwen in de dienstensector liet een kleine daling zien (-0.5), als gevolg van verslechterde beoordelingen van de vroegere bedrijfssituatie en de vraagverwachtingen, terwijl de beoordeling van de vroegere vraag vrijwel onveranderd bleef. Het consumentenvertrouwen verbeterde licht (+0.4), waarmee de opwaartse trend sinds december 2012 werd voortgezet.

Dit was vooral te danken aan de verbeterende verwachtingen over de toekomstige algemene economische situatie en de besparingen in de komende twaalf maanden. Daarentegen zijn de werkloosheidsverwachtingen van consumenten enigszins verslechterd en zijn hun opvattingen over de toekomstige financiële situatie van hun huishoudens onveranderd gebleven. Het vertrouwen in de detailhandel daalde (-12) als gevolg van een belangrijke daling van de bedrijfsverwachtingen van managers, terwijl hun kijk op de omvang van de aandelen verbeterde en hun inschatting van de huidige bedrijfssituatie vrijwel onveranderd bleef. Ook het vertrouwen in de bouwsector daalde (-0.9), als gevolg van de duidelijk verslechterde beoordeling door managers van de orderportefeuilles, die de voorzichtigere opwaartse bijstelling van de werkgelegenheidsverwachtingen compenseerde. Het vertrouwen in de financiële dienstverlening (niet opgenomen in de ESI) daalde met 0.8 punten. Terwijl de vraag uit het verleden positiever werd beoordeeld, verslechterden de vraagverwachtingen en de visie op de vroegere bedrijfssituatie.

advertentie

In de industrie en, in mindere mate, in de bouwnijverheid werden de werkgelegenheidsplannen opwaarts herzien. In de dienstensector bleven ze vrijwel onveranderd en in de detailhandel verslechterden ze. De verkoopprijsverwachtingen stegen in de industrie, terwijl ze in de dienstensector en de detailhandel grotendeels onveranderd bleven en in de bouwnijverheid sterk daalden.

EU-ontwikkelingen

In de bredere EU was de verbetering van het sentiment iets uitgesprokener (+1.1). Op sectorbasis verbeterde het vertrouwen in de industrie eveneens, zij het in een lager tempo. Het vertrouwen in de dienstverlening verbeterde echter aanzienlijk en was lichtjes hoger in de bouwnijverheid. Het vertrouwen in de detailhandel daalde net als in het eurogebied, terwijl het consumentenvertrouwen onveranderd bleef. De belangrijkste reden voor de scherpe stijging in de dienstensector was de aanzienlijk verbeterde vertrouwensrelatie in de grootste EU-economie buiten het eurogebied, het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de eurozone verbeterde de vertrouwensindicator voor de financiële diensten van de EU (+2.5).

Net als in het eurogebied werden de werkgelegenheidsplannen in de EU opwaarts herzien in de industrie en de bouw, maar ook in de dienstensector en de detailhandel. De verkoopprijsverwachtingen verschilden slechts lichtjes in de EU, wat ook een stijging in de dienstensector laat zien. De prijsverwachtingen van consumenten werden naar boven bijgesteld, in lijn met de beoordelingen in het eurogebied.

Kwartaalonderzoek in de productie (uitgevoerd in oktober)

In het eurogebied verbeterde de beoordeling door managers van de ontwikkelingen in de totale nieuwe orders aanzienlijk, en werd voor het eerst sinds juli 2011 positief. Ook werden hun verwachtingen over het exportvolume opwaarts bijgesteld (voor het vierde achtereenvolgende kwartaal). In lijn met deze bevindingen laten de cijfers een lichte stijging zien in het aantal maanden dat de productie verzekerd is door beschikbare bestellingen. Toch is de beoordeling door managers van hun concurrentiepositie op buitenlandse markten buiten de EU enigszins verslechterd vergeleken met het vorige onderzoek dat in juli werd uitgevoerd. De geschatte bezettingsgraad steeg marginaal tot 78.4% en het aandeel managers dat hun huidige productiecapaciteit als 'niet voldoende' beoordeelde (in het licht van de huidige orderboeken en de vraagverwachtingen) nam toe. De ontwikkelingen in de bredere EU waren grotendeels in lijn met de ontwikkelingen in het eurogebied.

Indicator voor het industriële vertrouwen (sa)

Oktober EU: -4.1 - Eurogebied: -4.8

Indicator voor vertrouwen in de dienstverlening (sa)

Oktober EU: 3.6 - Eurogebied: -3.7

Indicator consumentenvertrouwen (sa)

Oktober EU: -11.7 - Eurogebied: -14.5

Vertrouwensindicator detailhandel (sa)

Oktober EU: -1.2 - Eurogebied: -7.8

Indicator voor vertrouwen in de bouwsector (sa)

Oktober EU: -26.9 - Eurogebied: -29.6

Vertrouwensindicator financiële diensten (nsa)

Oktober EU: 16.7 - Eurogebied: 8.6

De volgende bedrijven- en consumentenenquête wordt op 28 november 2013 gepubliceerd.

Volledige tafels zijn beschikbaar Hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending