Verbind je met ons

Economie

EOR-voortgangsrapport: 'Eengemaakte markt' voor onderzoek dichterbij, maar nog geen realiteit

DELEN:

gepubliceerd

on

Belangrijkste luchtroutes in EuropaDe Europese Commissie heeft vandaag (23 september) een eerste alomvattende analyse gepresenteerd van de toestand van de 'gemeenschappelijke markt' voor onderzoek, oftewel de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Het rapport biedt een feitelijke basis voor het beoordelen van de vooruitgang op doelgebieden zoals een open en eerlijke rekrutering van onderzoekers of een betere circulatie van wetenschappelijke kennis. Het laat zien dat er enige vooruitgang is geboekt, maar dat zelfs de best presterende onderzoeksinstellingen nog steeds problemen moeten aanpakken vóór de deadline van 2014 voor de EOR, zoals vastgesteld door de EU-leiders. Er zit ook een aanzienlijke kloof tussen de beste en de slechtste artiesten

Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei: “Dit rapport laat zien dat er nog veel werk te doen is. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang, maar we hebben volledig functionele onderzoeks- en innovatiesystemen nodig om dat geld optimaal te kunnen gebruiken. We hebben nu alle EU-lidstaten en iedereen die betrokken is bij onderzoek en onderzoeksfinanciering nodig om een ​​grote impuls te geven aan de EOR.”

De Europese Onderzoeksruimte heeft tot doel onderzoekers, onderzoeksinstellingen en bedrijven in staat te stellen zich beter over de grenzen heen te bewegen, te concurreren en samen te werken. Dit zou de onderzoekssystemen van de EU-lidstaten versterken, hun concurrentievermogen vergroten en hen in staat stellen effectiever samen te werken om grote uitdagingen aan te pakken.

Ook al onderstreept het rapport dat er vooruitgang is geboekt op alle doelgebieden, het benadrukt een aantal gebieden die nog steeds zorgen baren, waaronder:

 1. De overheidsinvesteringen in O&O als percentage van de totale overheidsuitgaven nemen in sommige lidstaten af.
 2. Nationale onderzoeksprogramma's werken nog steeds volgens verschillende regels, bijvoorbeeld op het gebied van rapportage, wat transnationale onderzoekssamenwerking moeilijk maakt.
 3. De ontwikkeling en implementatie van infrastructuren, zoals zeer intense lasers of extreem grote telescopen, wordt belemmerd door financiële, bestuurlijke en politieke barrières en vaak verhinderen nationale regels of hoge toegangsprijzen dat onderzoekers uit andere lidstaten er toegang toe hebben.
 4. Open, transparante en op verdiensten gebaseerde wervingspraktijken worden nog steeds niet breed geïmplementeerd voor alle onderzoeksposities; Zo wordt meer dan de helft van de vacatures nog niet op Europees niveau geadverteerd via het EURAXESS-banenportaal; dit belemmert de mobiliteit van onderzoekers en kan ertoe leiden dat niet altijd de beste persoon voor de functie wordt benoemd.
 5. Genderongelijkheid betekent dat het talent van vrouwelijke onderzoekers nog steeds wordt verspild, en dit is het terrein van de EOR waar de vooruitgang het zwakst is geweest.
 6. Er zijn in Europa relatief weinig onderzoekers werkzaam in de industrie, en deze onderzoekers zijn onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt.

Achtergrond

De EU-leiders hebben herhaaldelijk het belang benadrukt van de voltooiing van de Europese Onderzoeksruimte, waarbij zij in de conclusies van de Europese Raad van februari 2014 en maart 2011 als deadline 2012 hebben gesteld.

Het rapport komt een jaar na de goedkeuring van de mededeling Een versterkte Europese onderzoeksruimte Partnership for Excellence en groei, waarin de acties zijn geïdentificeerd die de lidstaten moeten ondernemen om de EOR te verwezenlijken. Het biedt een feitelijk uitgangspunt voor een diepgaande beoordeling van de EOR die in 2014 zal worden uitgevoerd.

advertentie

De voorstellen van de Commissie om de EOR te realiseren zijn gericht op vijf kernprioriteiten waarop vooruitgang moet worden geboekt:

 1. Verhoogde effectiviteit van nationale onderzoekssystemen;
 2. verbeterde transnationale samenwerking en concurrentie, inclusief het opzetten en effectief exploiteren van belangrijke onderzoeksinfrastructuren;
 3. een meer open arbeidsmarkt voor onderzoekers;
 4. gendergelijkheid en mainstreaming in organisaties die onderzoeksprojecten uitvoeren en selecteren; En
 5. optimale circulatie en overdracht van wetenschappelijke kennis, ook via digitale middelen.

De informatie in het EOR-voortgangsrapport is verzameld uit verschillende bronnen, met name informatie uit de nationale hervormingsprogramma's 2013 en een lijst met maatregelen die zijn vastgesteld door het Instituut voor prospectieve en technologische studies van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. De Commissie heeft ook een enquête gehouden onder organisaties die onderzoek financieren en onderzoek uitvoeren in alle lidstaten en landen die geassocieerd zijn met het onderzoeksprogramma van de EU, en deze informatie werd aangevuld door de MORE 2-studie en Onderzoekersrapport 2013 afzonderlijk gepubliceerd op het EURAXESS-portaal. De lijst met maatregelen werd in de meeste gevallen op verzoek van de Commissie door de nationale autoriteiten aangevuld.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending