Verbind je met ons

Economie

Europese Commissie treedt resoluut op tegen legal highs

DELEN:

gepubliceerd

on

juridische hoogtepuntenDe Europese Commissie heeft op 17 september voorgesteld om het vermogen van de Europese Unie te versterken om te reageren op 'legale psychedelica' – nieuwe psychoactieve stoffen die worden gebruikt als alternatief voor illegale drugs zoals cocaïne en ecstasy. Volgens de regels die de Commissie vandaag heeft voorgesteld, zullen schadelijke psychoactieve stoffen snel van de markt worden gehaald, zonder de verschillende legitieme industriële en commerciële toepassingen ervan in gevaar te brengen. De voorstellen volgen op waarschuwingen van het Drugsagentschap van de EU (het EMCDDA) en Europol over de omvang van het probleem en op een rapport uit 2011 waarin werd vastgesteld dat het huidige EU-mechanisme voor de aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen versterking nodig had (IP / 11 / 1236).

Het voorstel van vandaag werd gepresenteerd door vicevoorzitter Reding, in samenwerking met vicevoorzitter Tajani en commissaris Borg.

"Legal psychedelica zijn een groeiend probleem in Europa en het zijn jongeren die het meeste risico lopen. Met een interne markt zonder grenzen hebben we gemeenschappelijke EU-regels nodig om dit probleem aan te pakken", aldus vicevoorzitter Viviane Reding. “Vandaag stellen we krachtige EU-wetgeving over nieuwe psychoactieve stoffen voor, zodat de EU sneller en effectiever kan reageren, inclusief de mogelijkheid om schadelijke stoffen onmiddellijk op tijdelijke basis van de markt te verwijderen.”

Nieuwe psychoactieve stoffen vormen een groeiend probleem. Het aantal nieuwe psychoactieve stoffen die in de EU zijn ontdekt, is tussen 2009 en 2012 verdrievoudigd. Tot nu toe is er in 2013 wekelijks meer dan één nieuwe stof gemeld. Het is een probleem dat een Europees antwoord vereist. De stoffen zijn steeds vaker beschikbaar via internet en verspreiden zich snel tussen EU-landen: 80% van de nieuwe psychoactieve stoffen wordt in meer dan één EU-land gedetecteerd.

De jonge generatie loopt het grootste risico: a Eurobarometer 2011 over de houding van jongeren ten opzichte van drugs blijkt dat gemiddeld 5% van de jongeren in de EU dergelijke middelen minstens één keer in hun leven heeft gebruikt, met een piek van 16% in Ierland en bijna 10% in Polen, Letland en het Verenigd Koninkrijk. Deze stoffen vormen grote risico's voor de volksgezondheid en voor de samenleving als geheel (zie bijlage 2).

Het consumeren van nieuwe psychoactieve stoffen kan fataal zijn. Zo zou de stof 5-IT tussen april en augustus 24 in slechts vijf maanden tijd 2012 mensen hebben gedood in vier EU-landen. 4-MA, een stof die amfetamine imiteert, werd in 21 in verband gebracht met 2010 sterfgevallen in vier EU-landen. Alleen al 2012.

Het antwoord van Europa moet krachtig en beslissend zijn. Het huidige systeem, dat in 2005 werd ingevoerd, voor het opsporen en verbieden van deze nieuwe drugs is niet langer geschikt voor het beoogde doel. Het voorstel van de Commissie zal het vermogen van de Unie om nieuwe psychoactieve stoffen te bestrijden vergroten en versnellen door te voorzien in:

advertentie
  • Een snellere procedure: Momenteel duurt het minimaal twee jaar om een ​​stof in de EU te verbieden. In de toekomst zal de Unie binnen slechts tien maanden actie kunnen ondernemen (zie bijlage 10). In bijzonder ernstige gevallen zal de procedure nog korter zijn, omdat het ook mogelijk zal zijn stoffen voor een jaar onmiddellijk uit de handel te nemen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de stof niet langer beschikbaar is voor consumenten terwijl er een volledige risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Onder het huidige systeem zijn geen tijdelijke maatregelen mogelijk en moet de Commissie wachten tot een volledig risicobeoordelingsrapport is voltooid voordat zij een voorstel kan doen om een ​​stof te beperken.
  • Een proportioneeler systeem: Het nieuwe systeem zal een stapsgewijze aanpak mogelijk maken, waarbij stoffen die een gematigd risico met zich meebrengen onderworpen zullen zijn aan beperkingen op de consumentenmarkt en stoffen die een hoog risico opleveren aan volledige marktbeperkingen. Alleen de meest schadelijke stoffen, die ernstige risico's voor de gezondheid van de consument met zich meebrengen, zullen onderworpen zijn aan strafrechtelijke bepalingen, zoals in het geval van illegale drugs. In het huidige systeem zijn de opties van de Unie binair: óf geen actie ondernemen op EU-niveau, óf volledige marktbeperkingen en strafrechtelijke sancties opleggen. Dit gebrek aan mogelijkheden betekent dat de Unie momenteel geen actie onderneemt met betrekking tot bepaalde schadelijke stoffen. Met het nieuwe systeem zal de Unie in staat zijn meer gevallen aan te pakken en deze proportioneeler te behandelen, door haar reactie af te stemmen op de risico's die ermee gepaard gaan en rekening te houden met legitieme commerciële en industriële toepassingen.

De voorstellen van de Commissie moeten nu worden aangenomen door het Europees Parlement en door de lidstaten in de Raad van de Europese Unie om wet te worden.

Achtergrond

De EU-drugsstrategie voor 2013-2020 prioriteiten stellen voor het drugsbeleid van de EU. Het identificeert de opkomst en snelle verspreiding van nieuwe psychoactieve stoffen als een nieuwe uitdaging die krachtig moet worden aangepakt, onder meer door het versterken van de bestaande EU-wetgeving.

De afgelopen jaren werd er in de EU gemiddeld elke week één nieuwe psychoactieve stof ontdekt, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Sinds 1997 hebben de lidstaten meer dan 300 stoffen gedetecteerd en hun aantal is tussen 2009 en 2012 verdrievoudigd (van 24 in 2009 naar 73 in 2012).

Op grond van het bestaande EU-instrument, besluit van de Raad 2005/387/JBZkan de Commissie de lidstaten voorstellen nieuwe drugs aan strafrechtelijke maatregelen te onderwerpen. Dankzij dit mechanisme zijn op 9 stoffen beperkende maatregelen en strafrechtelijke sancties van toepassing. Meest recentelijk, in 2010, heeft de Commissie een EU-breed verbod op de ecstasy-achtige drug mephedrone voorgesteld en bereikt (MEMO / 10 / 646) en begin 2013 over de amfetamine-achtige drug 4-MA (IP / 13 / 75). In juni 2013 stelde de Commissie ook voor om de synthetische '5-IT'-drug te verbieden (IP / 13 / 604).

Uit een rapport uit 2011 blijkt dat het huidige systeem moeite heeft om gelijke tred te houden met de grote aantallen nieuwe stoffen die op de markt verschijnen. Het duurt twee jaar om één enkele stof aan beperkende maatregelen te onderwerpen. Criminelen kunnen de controlemaatregelen vervolgens omzeilen door beperkte veranderingen in de chemische structuur van de stof, die de ernstige schadelijke effecten ervan niet verzachten. Bovendien belemmert het binaire karakter van het huidige systeem, strafrechtelijke maatregelen of geen actie, het vermogen van de Unie om op te treden. Het ontbreekt aan een reeks effectieve opties voor controlemaatregelen die snelle, gerichte actie mogelijk maken.

De voorstellen van vandaag zijn een reactie op aanhoudende waarschuwingen van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) en Europol. Ze geven ook gehoor aan oproepen van het Europees Parlement en de lidstaten (zie Conclusies van de Raad uit 2011) om Besluit 2005/387 van de Raad bij te werken.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending