Verbind je met ons

Economie

Douane: commissaris Šemeta verwelkomt de stemming van het EP om de modernisering van de douane te voltooien

DELEN:

gepubliceerd

on

20120220_comm_semetaAlgirdas Šemeta, de commissaris verantwoordelijk voor Douane, verwelkomde hartelijk de aanneming van het douanewetboek van de Unie door het Europees Parlement op 11 september.

“The Customs Union is the quiet success story of the EU. For over 40 years, it has protected our citizens, safeguarded our businesses and facilitated the ever increasing trade flows in and out of the Union. The Union Customs Code, endorsed by the European Parliament today, will ensure that customs continues its vital work, but in an even more efficient, cost-effective way; one which best meets the challenges of our modern economy. Special thanks must be extended to the rapporteur MEP Constance Le Grip for the excellent work to allow the timely adoption of these new rules for customs throughout Europe.”

Douane voor de 21e eeuw

Het douanewetboek van de Unie zal dienen als de nieuwe kaderverordening voor de regels en procedures voor douane in de hele EU. Het zal een aantal belangrijke praktijken in de wetgeving verankeren die tot nu toe van geval tot geval zijn toegepast om de uitdagingen van het moderne handelsklimaat aan te pakken. Als zodanig zal het meer rechtszekerheid bieden aan bedrijven en meer duidelijkheid voor douaneambtenaren in de hele EU. De nieuwe Code stroomlijnt en vereenvoudigt de douaneregels en -procedures, en maakt efficiëntere douanetransacties mogelijk, in lijn met de hedendaagse behoeften.

Tot de verbeteringen die met de nieuwe Code zullen worden geïntroduceerd behoren maatregelen om de verschuiving van de douane naar een papierloze, volledig elektronische omgeving te voltooien, en bepalingen om snellere douaneprocedures voor betrouwbare handelaren (geautoriseerde marktdeelnemers) te versterken.

Het douanewetboek van de Unie zal het ook mogelijk maken om lacunes te overbruggen die al waren vastgesteld tijdens de State of the Customs Union-oefening (zie IP/12/1441). Dit omvat ook de noodzaak van een geharmoniseerde aanpak van de aanpak van douaneovertredingen, waarvoor de Commissie later dit jaar een afzonderlijk voorstel zal indienen.

Volgende stappen

advertentie

De Raad zou nu de komende weken de verordening voor het douanewetboek van de Unie moeten aannemen, zodat deze op 1 november 2013 in werking kan treden.

Achtergrond

De Europese Unie is de grootste handelsruimte ter wereld, en de douane-unie is een van de grondleggers van de EU. Het is essentieel voor de interne markt, want zonder de douane aan onze buitengrenzen zou het vrije verkeer van goederen binnen de EU niet mogelijk zijn.

In 2012 behandelde de Douane 261 miljoen aangiften. Dit vertegenwoordigt 15 artikelen per seconde. De waarde van de goederen die vorig jaar door de douane gingen, bedroeg € 3.5 biljoen.

The member states’ 28 individual customs administrations apply a community customs code. This ensures the common application of common rules at all of the EU’s external borders.

Deze gemeenschappelijke regels strekken zich uit tot alle aspecten van het handelsbeleid, zoals de preferentiële handel, de implementatie van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, gezondheids- en milieucontroles, het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, de bescherming van onze economische belangen door niet-tarifaire instrumenten, en externe relaties beleidsmaatregelen.

Op 20 februari 2012 heeft de Commissie voorgesteld het gemoderniseerde douanewetboek te herschikken tot het douanewetboek van de Unie.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending