Verbind je met ons

Economie

Beter gebruik maken van de Europese waterwegen

DELEN:

gepubliceerd

on

m5_inland_waterways-paginaOp 10 september heeft de Europese Commissie vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd om meer vracht op de Europese rivieren en kanalen te krijgen. Binnenvaartschepen behoren tot de meest klimaatvriendelijke en energie-efficiënte vormen van transport, maar vervoeren momenteel slechts ongeveer 6% van de Europese vracht per jaar. De nieuwe voorstellen zijn bedoeld om het ongebruikte potentieel van de 37,000 km aan binnenwateren van Europa te realiseren. Zij zullen ervoor zorgen dat het goederenvervoer gemakkelijker kan worden verplaatst en tot een verdere vergroening van de sector kunnen leiden, maar ook innovatie kunnen aanmoedigen en de werkgelegenheid kunnen verbeteren.

Vicevoorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor Transport, Siim Kallas, zei: “We sturen elk jaar al 500 miljoen ton vracht langs onze rivieren en kanalen. Dat is het equivalent van 25 miljoen vrachtwagens. Maar het is niet genoeg. We moeten de binnenvaartsector helpen zich op de langere termijn te ontwikkelen tot een sector van hoge kwaliteit. We moeten de knelpunten wegnemen die deze sector tegenhouden en investeren in de vaardigheden van zijn personeel.”

De Commissie stelt maatregelen voor op de volgende gebieden:

Het wegnemen van knelpunten

Significante knelpunten in de vorm van onvoldoende gedimensioneerde sluizen, bruggen of vaarwegen en ontbrekende schakels zoals de verbinding tussen de riviersystemen Seine en Schelde belemmeren het volledige ontwikkelingspotentieel van de sector. De Commissie stelt voor het vervoer van vracht over het water te verbeteren door sluizen, bruggen en vaargeulen te moderniseren. De nieuwe Connecting Europe Facility en de TEN-T-richtlijnen geven prioriteit aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor de binnenwateren – de binnenwateren zijn bovendien een belangrijk onderdeel van zes van de negen TEN-T-kernnetwerkcorridors.

Vergroening en innovatie

Vergeleken met andere vervoerswijzen over land is het vervoer over de binnenwateren energie-efficiënt, veilig, vrijwel congestievrij en stil. De Commissie zal maatregelen voorstellen, waaronder nieuwe normen voor motoren, om investeringen in technologieën met lage emissies aan te moedigen, evenals steun voor onderzoek en innovatie.

advertentie

Betere verbindingen met andere vormen van vervoer

Er zal prioriteit worden gegeven aan het verbeteren van de verbindingen tussen de binnenwateren, de weg en het spoor, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verbindingen op zee en in rivierhavens. Op basis van haar lopende evaluatie van River Information Services zal de Commissie voorstellen doen om de vrachtafhandelingsfaciliteiten te verbeteren en het papierwerk te verminderen.

Investeren in geschoold personeel

De waterwegensector is afhankelijk van geschoold personeel. De nieuwe voorstellen zullen naar verwachting leiden tot een bredere erkenning van kwalificaties en loopbanen, en tot een betere toegang tot arbeid en mobiliteit.

Achtergrond

Ongeveer 37,000 kilometer aan binnenwateren stroomt door twintig van de EU-lidstaten en vervoert jaarlijks ongeveer 20 miljoen ton vracht, vooral in de dichtbevolkte en dichtbevolkte gebieden. De met elkaar verweven riviersystemen Rijn, Schelde en Maas zijn verbonden met de rivieren Seine en Donau. Een aantal grote knelpunten verhinderen echter dat de Europese riviersystemen volwaardig kunnen deelnemen aan de Europese transportruimte.

Na de algemene vertraging van de EU-economie sinds 2008 hebben de overcapaciteit in bepaalde marktsegmenten, de aanhoudende fragmentatie van marktspelers en de verouderende vloot geleid tot een verslechtering van de economische en duurzaamheidsvooruitzichten voor de binnenvaart. NAIADES II reageert met het werk aan een stabiel langetermijnkader voor investeringen en innovatie in hoogwaardige binnenvaart en met maatregelen met korte- tot middellangetermijneffecten, zoals een herziening van dure technische vereisten. In het kader van NAIADES II moet financiering vanuit de EU, nationaal en vanuit de sector worden gemobiliseerd om de noodzakelijke investeringen te ondersteunen. Toegang tot financiering is in dit opzicht bijzonder belangrijk.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending