Verbind je met ons

Economie

EU en Servië: Nauwere samenwerking regels in werking treden

DELEN:

gepubliceerd

on

afbeeldingenServië zet weer een stap voorwaarts op weg naar het EU-lidmaatschap. Op 1 september treedt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese Unie en Servië in werking, wat concrete voordelen oplevert in de handelsbetrekkingen en het toetredingsproces in het algemeen bevordert. Servië heeft al een positieve staat van dienst opgebouwd bij de tenuitvoerlegging van de verplichtingen van de SAO door een soepele tenuitvoerlegging van de Interimovereenkomst over handel en handelsgerelateerde zaken, een belangrijke parameter waarmee rekening werd gehouden bij het nemen van het besluit om in juni toetredingsonderhandelingen te openen.

“Vandaag is een mijlpaal op de weg van Servië naar de EU, en een goede deal voor de burgers van beide kanten. Servië beschikt nu over een alomvattend kader om dichter bij de EU te komen en zich voor te bereiden op zijn toekomstige deelname aan de interne markt, met alle voordelen die het biedt aan het bedrijfsleven en de burgers", aldus commissaris voor Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid Štefan Füle.

In de overeenkomst worden de regels vastgelegd voor een alomvattend partnerschap tussen Servië en de EU, dat met name de vrije handel tussen beide partijen zal bevorderen. Het leidt tot het opzetten van een veel completere formele institutionele structuur, die niet alleen handel en handelsgerelateerde zaken bestrijkt, maar ook de politieke dialoog, justitie en binnenlandse zaken, innovatie, onderzoek, elektronische communicatie, media en sociaal beleid, transport, milieu en energie en regionale ontwikkeling.

De SAA zal Servië ook helpen bij de implementatie van EU-normen op belangrijke gebieden zoals concurrentie- en staatssteunregels, intellectuele eigendom, overheidsopdrachten en consumentenbescherming. Dit zal Servië in staat stellen zijn wetgeving uiteindelijk af te stemmen op het hele stelsel van EU-normen, waardoor een nieuwe impuls voor de Servische economie en extra kansen voor de EU-bedrijven wordt gecreëerd.

Ten slotte zal de SAO de reeds duidelijk zichtbare positieve voordelen van de interimovereenkomst verder versterken. De Servische export naar de EU groeide met 32.5% in 2010 en met 14.9% in 2011. Bovendien groeide de Servische export naar de EU gedurende de eerste elf maanden van 11 met 2012% en de import uit de EU met 4.8%. Last but not least heeft Servië zijn handelsoverschot in landbouwproducten met de EU zien groeien van € 9.2 miljoen in 200 naar bijna € 2009 miljoen in 500. Gezien de moeilijke economische context zijn deze cijfers niet alleen positief, maar tonen ze ook de enorme economische impact aan van het toetredingstraject tot de EU.

Achtergrond

De Stabilisatie- en Associatieovereenkomsten zijn een instrument waarmee de EU de vooruitgang van Servië op de weg naar toetreding ondersteunt. De overeenkomst bevordert de onderlinge samenwerking en bevordert de regionale samenwerking.

advertentie

De onderhandelingen over de SAO begonnen in november 2005 en deze overeenkomst werd in april 2008 ondertekend. Voordat deze in werking trad, werd deze geratificeerd door Servië en de EU-lidstaten. Het besluit van de Raad om deze overeenkomst te sluiten werd op 22 juli 2013 aangenomen, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst op 1 september 2013.

Alle handels- en handelsgerelateerde bepalingen van de SAO waren al opgenomen in een Interimovereenkomst (IA) die in februari 2010 in werking trad. De IA was feitelijk de aanzet tot de oprichting van een vrijhandelszone tussen de EU en Servië.

Soortgelijke SAA's zijn sinds 2004 van kracht met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 2005 met Kroatië, 2009 met Albanië en 2010 met Montenegro.

Wat gaat de SAA veranderen?

  • Het breidt de liberalisering van de handel tussen de EU en Servië, die door de Interimovereenkomst van 2010 is geïnitieerd, verder uit via een geleidelijke liberalisering op andere gebieden, waaronder het verkeer van werknemers, het recht van vestiging, het aanbod van diensten en het verkeer van kapitaal.
  • Het houdt toezicht op de uitvoering van belangrijke elementen van de politieke criteria, de rechtsstaat en de rechtsbedeling, met specifieke nadruk op bepaalde gebieden zoals visa, asiel en immigratie, de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad en de hervorming van het openbaar bestuur.
  • Het houdt toezicht op de uitvoering van de verplichtingen van Servië om de geleidelijke aanpassing van zijn wetten aan de EU-wetgeving op belangrijke gebieden (mededinging, intellectuele-eigendomsrechten, aanbestedingen, consumentenbescherming, harmonisatie, arbeidsomstandigheden…) te garanderen.
  • Het breidt de reikwijdte uit van de gebieden waarop Servië onderworpen is aan specifieke verplichtingen om zijn wetgeving aan te passen en die rechtstreeks verband houden met het verbeteren van het ondernemingsklimaat.
  • Ten slotte specificeert het dat beide partijen zullen samenwerken en informatie zullen uitwisselen in verschillende sectoren, die feitelijk het hele spectrum van het acquis bestrijken. Dit zal het toezicht op de uitvoering en handhaving van aangenomen wetgeving verbeteren.

Welke voordelen zal het voor Servië opleveren?

Economisch gezien zal het de economische voordelen van de Interimovereenkomst versterken. De nieuwe bepalingen over het vrije verkeer van werknemers, het recht van vestiging, het aanbod van diensten en het verkeer van kapitaal zullen investeerders een duidelijker en veiliger kader bieden en bijdragen aan de verbetering van het ondernemingsklimaat. Dit zal met name EU-bedrijven aanmoedigen om te investeren en banen te creëren in Servië. Door Servië aan te moedigen zijn normen te harmoniseren met die van de EU, zal het ook het vermogen van zijn bedrijven om op de EU-markt te concurreren vergemakkelijken.

De implementatie van deze alomvattende overeenkomst zal de geleidelijke afstemming van de Servische wetgeving op het gehele EU-recht en de EU-normen vergemakkelijken, waardoor een nieuwe impuls voor de Servische economie wordt gecreëerd bij het aantrekken van investeringen. Het zal Servië het algemene kader bieden om dichter bij de EU te komen en het land voor te bereiden op zijn toekomstige deelname aan de interne markt van de EU. Als zodanig is het een belangrijke stap op weg naar Servië op weg naar toetreding tot de EU.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending