Verbind je met ons

Economie

Nieuwe EU-steun voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese nabuurschap

DELEN:

gepubliceerd

on

europasterne achtergrondDe Europese Commissie heeft vandaag een nieuw programma aangekondigd dat steden in de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de EU zal helpen bij het aanpakken van lokale uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals energie-efficiëntie, zekerheid van de energievoorziening en duurzame economische groei.

Dit programma maakt deel uit van de inspanningen van de EU om gemeenten aan te moedigen zich aan te sluiten bij het Burgemeestersconvenant (een vrijwillig initiatief om de CO2-uitstoot terug te dringen) en de lokale economieën in de regio op een duurzamere manier te stimuleren.

Bij de aankondiging van het pakket merkte commissaris voor Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid, Štefan Füle, op: “De stedelijke bevolking in de nabuurschapsregio heeft in veel landen meer dan 70% bereikt en blijft groeien. Dit maakt het van cruciaal belang om te investeren in een schonere stedelijke omgeving en te zorgen voor een beter beheer van stedelijke energiebronnen als motor voor economische groei en werkgelegenheid, evenals voor een betere levenskwaliteit.”

Het programma zal activiteiten omvatten zoals medefinanciering van demonstratieprojecten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, het opzetten van een ondersteuningsmechanisme (helpdesk) om de gemeenten te helpen demonstratieprojecten te ontwerpen en uit te voeren en de zichtbaarheid en verspreiding van de resultaten te garanderen, en het opzetten van een gemeentelijk financieringsmechanisme. Faciliteit (alleen in het Oosten) om de toegang tot leningen voor duurzame investeringen te verbeteren, en het verstrekken van wetenschappelijke en technische ondersteuning van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor het monitoren van de implementatie en resultaten van de Actieplannen voor Duurzame Energie in het kader van het Burgemeestersconvenant.

Achtergrond

Het EU-programma voor Duurzame Stedelijke Demonstratieprojecten (SUDeP) bestaat uit twee componenten. De oostelijke component zal zich richten op de implementatie van actieplannen voor duurzame energie (SEAP's) in het kader van het Burgemeestersconvenant. De zuidelijke component zal lokale duurzame ontwikkelingsplannen in bredere zin ondersteunen, inclusief SEAP's als één daarvan.

Burgemeestersconvenant

advertentie

Het Burgemeestersconvenant (CoM) is de Europese beweging van lokale en regionale overheden die zich vrijwillig engageren om de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten. Door hun inzet streven de ondertekenaars van het Convenant ernaar om de doelstelling van de Europese Unie om de CO20-uitstoot met 2% te verminderen tegen 2020 te halen of te overtreffen.

Sinds de lancering in januari 2008 hebben ruim 5,000 steden uit meer dan 40 landen zich aangesloten, waaronder ruim 60 steden uit het Oostelijk Partnerschap (EaP) en Centraal-Azië en enkele uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied. De CoM-steun helpt steden bij het ontwerpen en implementeren van het Sustainable Energy Action Plan (SEAP).

Het is ook een belangrijke prioriteit van het Energiezekerheidsplatform dat is opgericht in het kader van het Oostelijk Partnerschap (EaP), dat het politieke raamwerk vormt voor samenwerking tussen de EU en de zes Europese nabuurschapslanden die in het oosten aan de EU grenzen, en dat tijdens de Top van Praag werd gelanceerd in mei 2009.

De financiering

De financiering voor het SUDeP-programma komt uit het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI). Dit is het belangrijkste financiële en samenwerkingsinstrument waarmee de EU in de periode 2007-13 steun verleent aan de oostelijke en zuidelijke buurlanden en Rusland.

De landen van het Oostelijk Partnerschap zijn Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne. De zuidelijke buurlanden zijn Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina en Syrië1 en Tunesië.

Van het totaal van 35.5 miljoen euro dat beschikbaar is voor het SUDeP-programma zal naar verwachting ongeveer 25 miljoen euro worden geïnvesteerd in de landen van het Oostelijk Partnerschap en 10.5 miljoen euro in de zuidelijke buurlanden. De verwachting is dat het project begin 2014 van start gaat.

Voor meer informatie over het Oostelijk Partnerschap en de regionale samenwerking in het Oosten, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending