Verbind je met ons

Economie

De Commissie stelt voor 2014 vangstmogelijkheden in de Oostzee voor

DELEN:

gepubliceerd

on

b2fa64af-1d7f-49c7-96f5-b290d7f58b5fDe Europese Commissie heeft haar voorstel ingediend over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2014. Dit is het jaarlijkse voorstel voor de hoeveelheid vis die EU-vissers volgend jaar mogen vangen uit de belangrijkste commerciële visbestanden in de Oostzee. De voorstellen zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies en hebben tot doel de visserij in de Oostzee op korte en lange termijn ecologisch en economisch duurzaam te maken. Dit is in overeenstemming met de belangrijkste beginselen van de onlangs overeengekomen hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

The latest scientific advice indicates that more stocks are now managed at sustainable levels – the so-called maximum sustainable yield (MSY) level – in the Baltic Sea. For 2014, the number of known stocks that can be fished at MSY level increased from three to five compared with 2013. The cuts in Total Allowable Catches (TACs) adopted in previous years have proved to be an efficient measure to support sustainability in the Baltic fishery.

De Commissie stelt voor dit jaar de TAC's voor kabeljauw en haringbestanden in het centrale deel van de Oostzee en de Botnische Golf te verhogen. Dalingen voor de resterende bestanden weerspiegelen ofwel de natuurlijke schommelingen binnen het MSY-bereik, ofwel houden verband met de verbeterde perceptie van de status van de bestanden als gevolg van recente herziening van de gegevens. De Commissie stelt ook voor om het aantal dagen op zee te verminderen voor vaartuigen die op kabeljauw vissen, in overeenstemming met het kabeljauwbeheerplan in de Oostzee.

De voorgestelde maatregelen zouden resulteren in een algemene stijging met 10 % tot 644 000 ton van de vangstmogelijkheden voor Unievaartuigen in de Oostzee voor alle soorten behalve de zalmbestanden. Hierdoor zou de waarde van de vangstmogelijkheden voor 2014 met 12 miljoen euro toenemen tot een totale waarde van circa 412 miljoen euro.

The present proposal shall be discussed by the member states’ ministers at the October Fisheries Council and will apply from 1 January 2014.

Kabeljauw

De Commissie stelt voor de TAC voor kabeljauw in het westelijke deel van de Oostzee met 15% (tot 17 ton) te verlagen en de TAC voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee met 037% (tot 7 ton) te verhogen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van herziening van wetenschappelijke gegevens die dit jaar beschikbaar zijn gekomen.

advertentie

Haring

Voor het westelijke haringbestand adviseren wetenschappers, na twee jaar op rij de TAC te hebben verhoogd, de Commissie om de TAC voor het volgende jaar te verlagen om binnen de grenzen te blijven die de MSY opleveren. Voor 2014 bedraagt ​​deze daling 23% (tot 19 ton). Voor haring uit het Midden-Oosten kan de TAC daarentegen, na de verlagingen in 754 en 2011, voor het tweede jaar op rij worden verhoogd. Voor 2012 bedraagt ​​de voorgestelde verhoging 2014%, wat leidt tot een totaal van 59 ton. Op vergelijkbare wijze bedraagt ​​de voorgestelde TAC voor haring in de Botnische Golf 143 500 ton (stijging met 142%). Er zijn geen wijzigingen voorgesteld in de TAC voor haring in de Golf van Riga.

Zalm

Na de TAC-verlagingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd voor zalm in het hoofdbekken van de Oostzee, kan de Commissie voorstellen om in 2014 hetzelfde niveau van de TAC te handhaven als voor dit jaar. De voorgestelde TAC is in overeenstemming met het ontvangen wetenschappelijke advies en is berekend op basis van het beoogde sterftecijfer dat is voorgesteld in het beheersplan voor zalm in de Oostzee dat aan de Raad en het Europees Parlement is voorgelegd. Volgens wetenschappers is het daarentegen noodzakelijk om de TAC voor zalm in de Finse Golf te verlagen. Uit voorzorgsoverwegingen zal de commerciële aanvoer vanuit zee met 53% worden verminderd, tot het niveau van 7 256 stuks zalm.

Sprot

De Commissie stelt voor de TAC voor sprot met 11% te verlagen tot 222 ton.

Schol

De wetenschappers hebben een methodologie ontwikkeld om de omvang van het scholbestand te schatten, waarvoor de beschikbare gegevens beperkt zijn. Op basis van deze methodologie, die al twee jaar wordt toegepast, wordt voor de voorgestelde TAC voor schol een voorgestelde verlaging van 12% voorzien, tot een totaal van 3 002 ton.

Achtergrond

The Commission’s proposal follows scientific advice from the Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries (STECF) and from International Council for the Exploration of the Seas (ICES). The Baltic Sea Regional Advisory Council (BSRAC) has been consulted on this proposal via the Commission’s Consultation document from May 2013.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending