Verbind je met ons

Economie

Commissie toetst toezeggingen van Deutsche Bahn voorgesteld met betrekking tot de prijsstelling voor de tractie in Duitsland

DELEN:

gepubliceerd

on

Bombardier-Dosto2010_01De Europese Commissie nodigt de belanghebbenden uit om opmerkingen te maken over toezeggingen van de Duitse gevestigde spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) met betrekking tot haar tariefsysteem voor tractiestroom in Duitsland. Tractiestroom is elektriciteit die wordt gebruikt om locomotieven aan te drijven.

DB Energie, de DB-dochter die tractiestroom levert aan spoorwegmaatschappijen, is de enige leverancier van tractiestroom in Duitsland. De Commissie vreest dat het prijsstelsel van DB Energy, en met name kortingen die alleen spoorwegmaatschappijen van de DB-groep volledig kunnen behalen, de ontwikkeling van concurrentie op de markten voor goederenvervoer per spoor en personenvervoer over lange afstanden mogelijk hebben belemmerd, in strijd met de EU antitrustregels.

Om deze zorgen weg te nemen, heeft DB aangeboden om een ​​nieuw tariefsysteem voor tractiestroom in te voeren dat uniform zou gelden voor alle spoorwegmaatschappijen en waarmee andere elektriciteitsleveranciers rechtstreeks tractiestroom aan spoorwegmaatschappijen kunnen leveren. Als de markttoets bevestigt dat de voorgestelde toezeggingen de mededingingsbezwaren wegnemen, kan de Commissie ze juridisch bindend maken voor DB.

DB deed de volgende toezeggingen om de bezwaren van de Commissie weg te nemen:

  • DB Energie introduceert een nieuw prijssysteem voor tractiestroom met aparte prijzen voor elektriciteit en voor toegang tot het tractiestroomnet. De vergoeding voor toegang tot het net is onderhevig aan goedkeuring door de Duitse toezichthouder (Bundesnetzagentur).
  • DB Energie hanteert één prijs voor elektriciteit zonder op volume of duur gebaseerde kortingen.
  • DB Energie betaalt niet-DB-spoorwegmaatschappijen een eenmalige terugwerkende kracht van 4% van hun laatste jaarlijkse lopende factuur.
  • DB zal de Commissie de nodige gegevens verstrekken om te beoordelen of de prijsniveaus die DB in rekening brengt onder het nieuwe prijsstelsel tot een prijssqueeze zouden leiden.

De toezeggingen zouden vanaf 2014 gelden voor een periode van vijf jaar.

Belanghebbenden kunnen binnen een maand na de publicatiedatum opmerkingen indienen.

Achtergrond

advertentie

In juni 2013 heeft de Commissie DB in kennis gesteld van haar voorlopige beoordeling dat DB mogelijk misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie op de markt voor de levering van tractiestroom in Duitsland, in strijd met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) . De betreffende praktijk heeft betrekking op de prijsstelling van tractiestroom die mogelijk heeft geleid tot een druk op de marges op de markten voor langeafstandspassagiersvervoer per spoor en goederenvervoer per spoor in Duitsland. Er is sprake van prijssqueeze wanneer de prijzen die een dominante onderneming op een upstream-markt hanteert (hier het leveren van tractiestroom) concurrenten op de downstream-markt (hier het aanbieden van spoorvervoerdiensten) niet in staat stellen om duurzaam winstgevend te handelen.

Tractiestroom is de 16.7 Hertz-elektriciteit die wordt gebruikt om treinlocomotieven in Duitsland aan te drijven en is een onmisbare input voor spoorwegmaatschappijen. DB Energie is momenteel de enige leverancier van tractiestroom in Duitsland en heeft daarmee een machtspositie op deze markt.

DB Energie brengt momenteel tractiestroom op de markt via een 'allesomvattend' aanbod, waarbij spoorwegmaatschappijen een prijs betalen die zowel het verbruik van tractiestroom als het gebruik van het door DB Energie beheerde tractiestroomnet dekt. Naar aanleiding van een uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof, dat oordeelde dat het tractiestroomnet onder de regulering van de Bundesnetzagentur valt, zal DB Energie zijn tariefsysteem voor tractiestroom wijzigen en afzonderlijk de bij wet geregelde netwerktoegangsvergoeding en de prijs voor elektriciteit in rekening brengen. Dit moet andere elektriciteitsleveranciers in staat stellen om in concurrentie met DB Energie ook tractiestroom te leveren aan spoorwegmaatschappijen.

Procedurele achtergrond

Artikel 102 VWEU verbiedt misbruik van een machtspositie op de interne markt, voor zover het de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt.

Indien, in het licht van de resultaten van de markttest, de door DB voorgestelde toezeggingen een bevredigende oplossing bieden voor de mededingingsbezwaren van de Commissie, kan de Commissie een besluit nemen om ze juridisch bindend te maken voor DB op grond van artikel 9 van de EU-antitrustverordening 1 / 2003. Een dergelijk artikel 9-besluit concludeert niet dat er sprake is van een inbreuk op de EU-antitrustregels, maar verplicht DB wettelijk om de aangeboden toezeggingen na te komen. Als een bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt, kan de Commissie een boete opleggen van maximaal 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf zonder een inbreuk op de EU-antitrustregels te moeten constateren.

De Commissie heeft in juni 2012 een formele antitrustprocedure ingeleid (zie IP / 12 / 597) na onaangekondigde inspecties te hebben uitgevoerd bij de DB Group (zie MEMO / 11 / 208).

Meer informatie is beschikbaar op de Commissie concurrentie website, in de publieke case register voor zaaknummer 39678.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending