Verbind je met ons

Economie

Hübner: 'Een verenigd Europa in diversiteit door middel van cohesiebeleid'

DELEN:

gepubliceerd

on

huebner-150x150Danuta Hübner is voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement. Hübner, hoogleraar economie en voormalig commissaris voor regionaal beleid, heeft aan verschillende projecten deelgenomen CPMR evenementen die al vele jaren plaatsvinden en is van mening dat de “knowhow en de kracht van de CPMR-ideeën belangrijke troeven zijn” van de CPMR voor de CPMR en voor degenen die ermee samenwerken.

CPMR: Prof. Hübner, wat is vandaag de dag de grootste uitdaging voor het cohesiebeleid?

DH: De grootste uitdaging voor dit beleid is hoe de fundamentele doelstelling ervan beter kan worden bereikt: het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU en tegelijkertijd investeren in groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in overeenstemming met de EU 2020-strategie. Dit is de vraag die we vooral vandaag de dag stellen, nu we overweldigd worden door de onmiddellijke gevolgen van de huidige crisis, zouden we kunnen vergeten wat het cohesiebeleid uiteindelijk zou moeten doen: anticiperen op veranderingen en deze niet volgen. De verandering gaat in de richting van wat de Europa 2020-strategie al heeft gedefinieerd: naar een economisch meer geïntegreerde en duurzame Unie, en naar een meer concurrerende EU op wereldschaal. Het is in het kader van de doelstellingen van Europa 2020 waar het belangrijkste publieke investeringsbeleid van de Unie geplaatst moet worden, dat op de meest effectieve en efficiënte manier moet bijdragen aan de duurzame en inclusieve groei van de regio's van Europa.

Als we de uitdagingen aanpakken door de lens van onze eigen nationale belangen, lopen we het risico de toegevoegde waarde te verliezen die een EU-cohesiebeleid kan bieden. Daarom moeten we synergieën opbouwen op Europees niveau, wanneer we ons concentreren op nieuwe motoren voor groei, duurzame banen, innovatie en onderzoek, hulpbronnenefficiëntie en infrastructuur. Het cohesiebeleid is ook de belangrijkste bron van Europese publieke investeringen voor deze doeleinden. Het effectief implementeren van meerlagig bestuur op het gebied van economie en cohesie is een uitdaging die we moeten overwinnen.

CPMR: Hoe beoordeelt u de rol van het Europees Parlement bij het handhaven van een ambitieus cohesiebeleid in Europa?

DH: Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon valt de wetgeving op het gebied van het cohesiebeleid volledig onder de gewone wetgevingsprocedure. Dit heeft geleid tot eindeloze uren van onderhandelingen over de verschillende onderdelen van het regelgevingskader voor het cohesiebeleid 2014-2020, met name over de verordening gemeenschappelijke bepalingen, misschien wel een van de grootste stukken wetgeving waarmee het Parlement deze zittingsperiode is geconfronteerd. We mogen niet vergeten dat er 325 miljard euro achter deze wetgeving zit.

Het Parlement heeft een cruciale rol gespeeld in de onderhandelingen, in zijn visie op een meerlagig en geïntegreerd cohesiebeleid. Ook heeft zij getracht de strategische oriëntatie en coördinatie tussen instrumenten binnen het cohesiebeleid, en tussen het cohesiebeleid en ander EU-beleid, te verbeteren. Het Parlement, onder leiding van de Commissie regionale ontwikkeling, heeft de toekomstige wetgeving op het gebied van het cohesiebeleid verbeterd door de stroomlijning en vereenvoudiging van de toepasselijke regels en procedures.

advertentie

Bij de onderhandelingen over zowel het wetgevingspakket als het MFK is het Parlement een verdediger geweest van een efficiënter cohesiebeleid, dat is toegesneden op de verschillende uitdagingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd.

CPMR: Tijdens de onderhandelingen over het cohesiebeleidspakket 2014-2020 was de coördinatie tussen het Europees Parlement en de regio’s bijzonder vruchtbaar. In hoeverre denkt u dat het Europees Parlement de komende tien jaar nauwer moet blijven samenwerken met regionale organisaties, vooral met de CPMR?

Tijdens de onderhandelingen en zelfs voordat deze begonnen, heeft het Parlement samengewerkt met een zo breed mogelijk scala aan actoren, inclusief degenen die actief zijn op regionaal en lokaal niveau. Het Parlement is van mening dat het cohesiebeleid niet kan worden ontworpen en uitgevoerd zonder de actieve betrokkenheid van alle partners, aangezien het grootste belang wordt gehecht aan de partnerschapsregelingen.

Het Parlement heeft geprobeerd waarborgen te creëren in de toekomstige beleidsarchitectuur om de volledige naleving van het partnerschap in alle fasen van de beleidsvoorbereiding en -implementatie te garanderen. Dit impliceert het opzetten van een duidelijk en bindend raamwerk, dat de rol van de partners, waaronder regionale organisaties als CPMR, versterkt. De samenwerking met hen zal worden voortgezet, omdat het Parlement ook rekening houdt met de behoeften van regionale en lokale actoren, terwijl de gemeenschappelijke doelstellingen die op Europees niveau zijn overeengekomen, behouden blijven.

CPMR: Dit jaar is het de 40th verjaardag van de oprichting van de CPMR. Wat is volgens u de grootste troef van onze organisatie sinds 1973?

Ik ken de CPMR al jaren. En ik weet ook dat het cohesiebeleid de kern en de geest van veel CPMR-vertegenwoordigers vormt, en dat dit tot uiting komt in talrijke activiteiten van uw organisatie.

De knowhow die u heeft opgebouwd en die u regelmatig hebt gedeeld met het Parlement en alle actoren die geïnteresseerd zijn in het Europese cohesiebeleid, de kennis- en ervaringsplatforms die u hebt gecreëerd, en daarmee de kracht van uw ideeën en het netwerk van uw leden, zijn belangrijke troeven voor de CPMR, en voor degenen die met u samenwerken.

De viering van de 40e verjaardag van de CPMR geeft mij de gelegenheid u succes te wensen bij het bijdragen aan de opbouw van een verenigd Europa in diversiteit via het cohesiebeleid.

Gefeliciteerd, Conferentie van perifere maritieme regio's van Europa!

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending