Verbind je met ons

Defensie

Meer dan 1 miljard euro in 54 projecten in de defensie-industrie via het Europees Defensiefonds

DELEN:

gepubliceerd

on


De Europese Commissie heeft de resultaten van de oproepen tot het indienen van voorstellen uit 2023 in het kader van het Europees Defensiefonds (EOF) goed voor een bedrag van 1,031 miljoen euro aan EU-financiering ter ondersteuning van 54 openstaande gezamenlijke Europese defensieonderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De geselecteerde projecten zullen technologische uitmuntendheid ondersteunen in een breed scala aan defensievermogens op kritieke gebieden, waaronder cyberdefensie, grond-, lucht- en zeegevechten, de bescherming van in de ruimte gestationeerde middelen of chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) defensie.

Zij zullen bijdragen aan de vermogensprioriteiten van de EU, zoals een beter situationeel bewustzijn om toegang tot de ruimte te garanderen, en aan technologieën voor een toekomstige gevechtstank. De MARTE- en FMBTech-projecten zullen bijvoorbeeld meer dan zeventig industriële spelers en onderzoeksorganisaties samenbrengen om te werken aan het ontwerp en de systemen voor het belangrijkste gevechtstankplatform dat in heel Europa zal worden gebruikt.

Ze zullen ook het strategische luchttransport van buitenmaatse vracht ondersteunen, wat een kerncapaciteit is voor snelle ondersteuning van missies over de hele wereld. In continuïteit met het eerder gefinancierde JEY-CUAS-project zal E-CUAS bijvoorbeeld 24 begunstigden uit 12 lidstaten en Noorwegen samenbrengen om defensietechnologieën te bevorderen die onbemande luchtsystemen, zoals drones, tegengaan. Op het gebied van landcapaciteiten zal project SRB2, voortbouwend op de resultaten die zijn ontwikkeld in het kader van het European Defense Industrial Development Programme, een nieuw veersysteem voor zware gepantserde voertuigen verbeteren. EDC2 zal resulteren in een prototype van het Europese patrouillekorvet, gebaseerd op een eerste ontwerp ontwikkeld in het kader van de EDF-oproepen van 2021. Het TALOS-TWO-onderzoeksproject, met 19 deelnemers uit 8 landen, zal Europese uitmuntendheid op het gebied van lasergebaseerde gerichte energiewapens.

Onder de EU-defensie-innovatieprogramma (EUDIS) van het EDF-programma hebben kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en nieuwkomers in de defensiesector gebruik gemaakt van een aantal kansen die de EOF-financieringsronde 2023 bood. Voor het eerst zullen vier projecten de overdracht van civiele innovatie naar defensie ondersteunen. Bovendien zal het MaJoR-project technologieontwikkeling combineren met technische en financiële ondersteuning op korte termijn aan maximaal 4 start-ups en MKB-bedrijven tijdens de implementatiefase, waardoor ze eenvoudiger en gemakkelijker toegang krijgen tot het programma.

De Commissie beweert dat het succes van deze derde editie van de EDF-oproepen de sterke en voortdurend groeiende belangstelling aantoont van de EU-defensie-industrie en onderzoeksorganisaties, van elke omvang en in alle geografische gebieden, om over de grenzen heen samen te werken en gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van de strategische vermogens van de EU:

 • Zeer aantrekkelijk programma met grote belangstelling van de EU-industrie: 236 voorstellen ontvangen door diverse consortia, waaronder grote industrieën, kmo's, midcaps en onderzoeks- en technologieorganisaties, en die alle gepubliceerde oproepen en onderwerpen bestrijken.
 • Brede geografische dekking: 581 juridische entiteiten uit 26 EU-lidstaten en Noorwegen nemen deel aan de geselecteerde voorstellen.
 • Brede samenwerking binnen projecten: bij de geselecteerde voorstellen zijn gemiddeld 17 entiteiten uit 8 landen betrokken.
 • Sterke betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s): Kmo's vertegenwoordigen meer dan 42% van alle entiteiten in geselecteerde voorstellen die meer dan 18% van de totale aangevraagde EU-financiering ontvangen.
 • Goed evenwicht tussen acties op het gebied van onderzoek en capaciteitsontwikkeling: € 265 miljoen voor de financiering van 30 onderzoeksprojecten en € 766 miljoen voor de financiering van 24 capaciteitsontwikkelingsprojecten.
 • Steun voor disruptieve technologieën voor defensie: 4% van het budget wordt besteed aan de financiering van baanbrekende ideeën die innovatie zullen brengen om de concepten en uitvoering van defensieprojecten radicaal te veranderen.
 • Evenwichtige steun voor strategische defensievermogens en nieuwe, veelbelovende technologische oplossingen.
 • Samenhang met andere EU-defensie-initiatieven: via het Strategisch Kompas van de EU, de vermogensprioriteiten van de EU en Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO), waarbij 14 van de geselecteerde ontwikkelingsvoorstellen gekoppeld zijn aan PESCO.

De Commissie zal nu beginnen met de voorbereiding van subsidieovereenkomsten met de consortia achter de geselecteerde voorstellen. Na de succesvolle afronding van dit proces en de goedkeuring van het toekenningsbesluit van de Commissie zullen de subsidieovereenkomsten vóór het einde van het jaar worden ondertekend en zullen de projecten het startschot geven voor de samenwerking. De komende jaren zullen deze samenwerkingsprojecten een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van het toekomstige landschap van de Europese defensietechnologie, het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het vergroten van de innovatiecapaciteit van de Europese technologische en industriële defensiebasis.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Margrethe Vestage zei dat “de enthousiaste deelname van de EU-defensie-industrie, met 76% meer ingediende voorstellen vergeleken met vorig jaar, opnieuw het belang van het Europees Defensiefonds aantoont. Er is bijzonder veel belangstelling onder het MKB, wat bevestigt dat het EDF nog steeds zeer aantrekkelijk is voor kleinere bedrijven en nieuwkomers in de defensiesector. Met deze EDF-ronde zien we dat het nieuwe EU-defensie-innovatieprogramma de aanpassing van civiele technologieën aan het defensiedomein vergemakkelijkt en daardoor de Europese technologische en industriële defensiebasis concurrerender maakt.”

advertentie

De Europese defensie-industrie heeft uiterlijk op 22 november 2023 236 voorstellen ingediend voor gezamenlijke O&O-projecten op defensiegebied als reactie op de oproepen tot het indienen van voorstellen van het Europees Defensiefonds (EOF) uit 2023, die alle thematische prioriteiten weerspiegelen die door de lidstaten met de steun van de Commissie zijn vastgesteld.

Het EOF is het belangrijkste instrument van de EU ter ondersteuning van O&O-samenwerking op defensiegebied in Europa. Voortbouwend op de inspanningen van de lidstaten bevordert het de samenwerking tussen bedrijven van elke omvang en onderzoeksactoren in de hele EU en Noorwegen (als geassocieerd land). Het EDF ondersteunt gezamenlijke defensieprojecten gedurende de hele cyclus van onderzoek en ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op projecten die resulteren in geavanceerde en interoperabele defensietechnologieën en -uitrusting. Het bevordert ook innovatie en stimuleert de grensoverschrijdende deelname van kmo's. Projecten worden geselecteerd na oproepen tot het indienen van voorstellen die zijn gedefinieerd op basis van de vermogensprioriteiten van de EU die gezamenlijk door de lidstaten zijn overeengekomen in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) en met name in de context van het Vermogensontwikkelingsplan (CDP). 

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt, zei dat de Commissie “de financiering via het Europees Defensiefonds aankondigt van 54 samenwerkingsprojecten op defensiegebied met een waarde van meer dan 1 miljard euro. Met het EDF moedigen we industrieën in de lidstaten aan om hun samenwerking en innovatie op kritieke gebieden te stimuleren en de benodigde defensiecapaciteiten te ontwikkelen, waaronder cyberdefensie, grond-, lucht-, zeegevechten en ruimtevaart – en om samen te anticiperen. Het draagt ​​bij aan het vervullen van onze behoeften op het gebied van defensieveiligheid in het licht van de nieuwe veiligheidsomgeving en bereidt ons voor op het technologische leiderschap van Europa”.

Het EDF beschikt over een budget van 7,953 miljard euro voor de periode 2021-2027, waarvan 1/3 bestemd is voor gezamenlijk defensieonderzoek om opkomende en toekomstige veiligheidsdreigingen aan te pakken en 2/3 voor de cofinanciering van gezamenlijke projecten voor vermogensontwikkeling. Tussen 4% en 8% van het EOF-budget wordt besteed aan de ontwikkeling van of onderzoek naar disruptieve technologieën het potentieel hebben om baanbrekende innovaties in de defensiesector te creëren. Met de goedkeuring in maart 2024 van het jaarlijkse werkprogramma 2024 heeft de Commissie zich nu ertoe verbonden ruim 4 miljard euro van de EOF-begroting te investeren in gezamenlijke O&O op defensiegebied. Het EOF wordt uitgevoerd via jaarlijkse werkprogramma's die zijn gestructureerd langs 17 stabiele thematische en horizontale actiecategorieën tijdens de periode 2021-2027 van het meerjarig financieel kader, waarbij de nadruk ligt op:

 • Opkomende uitdagingen het vormgeven van een multidimensionale en holistische benadering van de moderne strijdruimte, zoals medische defensieondersteuning, chemisch-biologische radiologische nucleaire (CBRN)-bedreigingen, biotech- en menselijke factoren, informatiesuperioriteit, geavanceerde passieve en actieve sensoren, cyber en ruimte.
 • Boosters en enablers voor verdediging om een ​​belangrijke technologische impuls te geven aan het EDF en die relevant zijn voor alle vermogensdomeinen, zoals digitale transformatie, energieveerkracht en milieutransitie, materialen en componenten, ontwrichtende technologieën en open oproepen voor innovatieve en toekomstgerichte defensieoplossingen, inclusief specifieke oproepen voor MKB.
 • Uitmuntendheid in oorlogsvoering het versterken van de vermogensaantrekking en het ondersteunen van ambitieuze verdedigingssystemen, zoals luchtgevechten, lucht- en raketverdediging, grondgevechten, troepenbescherming en mobiliteit, zeegevechten, onderwateroorlogvoering en simulatie en training.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending