Verbind je met ons

Defensie

Defensie-industrie: Commissie start Europees Defensiefonds met 1.2 miljard euro en kent 26 nieuwe industriële samenwerkingsprojecten toe voor meer dan 158 miljoen euro

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie heeft een pakket besluiten aangenomen ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de defensie-industrie van de EU. De goedkeuring van het eerste jaarlijkse werkprogramma van het Europees Defensiefonds (EOF) maakt de weg vrij voor de onmiddellijke lancering van 23 oproepen tot het indienen van voorstellen voor in totaal 1.2 miljard euro aan EU-financiering ter ondersteuning van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op defensiegebied. Bovendien werden in het kader van het voorloperprogramma van het EOF, het European Defence Industry Development Programme (EDIDP), 26 nieuwe projecten met een budget van meer dan 158 miljoen euro geselecteerd voor financiering. Daarnaast hebben twee grote vermogensontwikkelingsprojecten vandaag een rechtstreeks toegekende subsidie ​​van 137 miljoen euro ontvangen in het kader van het EDIDP.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager zei: “Het Europees Defensiefonds speelt nu een sleutelrol om industriële samenwerking op defensiegebied in Europa tot een permanente realiteit te maken. Dit zal het concurrentievermogen van de EU bevorderen en bijdragen tot het verwezenlijken van onze technologische ambities. Met een aanzienlijke deelname van bedrijven van elke omvang en uit de hele EU, biedt het Fonds geweldige kansen om innovatie en geavanceerde capaciteiten te bevorderen. 30% van de financiering die naar het midden- en kleinbedrijf gaat, is een veelbelovend begin.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt, zei: “In 2021 komt het Europees Defensiefonds tot leven. Met het allereerste specifieke defensieprogramma van de EU wordt Europese samenwerking op defensiegebied de norm. Overheden zullen samen beter uitgeven, en bedrijven - groot of klein - uit alle lidstaten zullen hiervan profiteren, wat resulteert in meer geïntegreerde Europese defensie-industriële waardeketens. Alleen al in 2021 zal het EOF tot 1.2 miljard EUR financieren in hoogwaardige defensievermogensprojecten, zoals de volgende generatie vliegtuigjagers, tanks of schepen, evenals kritieke defensietechnologieën zoals militaire cloud, AI, halfgeleiders, ruimtevaart, cyber of medische tegenmaatregelen.”

advertentie

EOF-werkprogramma 2021: een stapsgewijze verandering in ambitie

Gedurende het eerste jaar zal het EOF grootschalige en complexe projecten medefinancieren voor een totaalbedrag van 1.2 miljard euro. Om deze ambitieuze uitrol te financieren, is het EOF-budget voor 2021 van 930 miljoen euro aangevuld met een 'top-up' van 290 miljoen euro uit het EOF-budget voor 2022. Dit zal het mogelijk maken om grootschalige en ambitieuze projecten voor vermogensontwikkeling op gang te brengen en tegelijkertijd een brede thematische dekking van andere veelbelovende onderwerpen te garanderen.

Met als doel de versnippering van de EU-defensiecapaciteiten te verminderen, het concurrentievermogen van de EU-defensie-industrie en de interoperabiliteit van producten en technologieën te verbeteren, EOF-werkprogramma 2021 zal een aantal projecten voor capaciteitsontwikkeling en standaardisatie stimuleren en ondersteunen.

advertentie

In het eerste jaar zal het EOF ongeveer € 700 miljoen voor de voorbereiding van grootschalige en complexe defensieplatforms en -systemen zoals de volgende generatie gevechtssystemen of grondvoertuigen, digitale en modulaire schepen, en ballistische raketafweer.

Ongeveer € 100 miljoen zal worden besteed aan kritieke technologieën, die de prestaties en veerkracht van defensieapparatuur zoals kunstmatige intelligentie en cloud voor militaire operaties, halfgeleiders op het gebied van infrarood en radiofrequentiecomponenten zullen verbeteren.

Het EOF zal ook toenemen synergieën met ander civiel EU-beleid en -programma's, met name op het gebied van ruimte (ongeveer € 50 miljoen), medische reactie (ongeveer € 70 miljoen), en digitaal en cyber (ongeveer € 100 miljoen). Dit heeft tot doel kruisbestuiving te bevorderen, de toetreding van nieuwe spelers mogelijk te maken en technologische afhankelijkheid te verminderen.

Het Fonds zal speerpunt innovatie door meer dan € 120m toegewezen aan disruptieve technologieën en specifieke open oproepen voor kmo's. Het zal baanbrekende innovaties bevorderen, met name op het gebied van kwantumtechnologieën, additieve fabricage en over-the-horizonradar, en het aanboren van veelbelovende kmo's en start-ups.

Resultaat van de EDIDP 2020: 26 nieuwe projecten en twee directe prijzen

De laatste financieringscyclus van het EDIDP resulteerde in de toekenning van steun aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe defensiecapaciteiten op gebieden die zo divers en complementair zijn als maritieme veiligheid, cyber situational awareness of grond- en luchtgevechten.

Met name 26 nieuwe projecten met een budget van meer dan € 158m werden geselecteerd voor financiering, met een grote focus op bewakingscapaciteiten (zowel in de ruimte als op zee), veerkracht (chemische biologische radiologische nucleaire detectie, anti-onbemand luchtsysteem) en hoogwaardige capaciteiten (precisieaanvallen, grondgevechten, luchtaanvallen gevecht).

De EDIDP-cyclus van 2020 bevestigt ook dit jaar het geschikte model van het Europees Defensiefonds, namelijk:

  • Zeer aantrekkelijk programma: 63 voorstellen die deelnemen aan de oproepen waarbij meer dan 700 entiteiten betrokken zijn;
  • Versterkte defensiesamenwerking: gemiddeld 16 entiteiten uit zeven lidstaten die deelnemen aan elk project;
  • Brede geografische dekking: 420 entiteiten uit 25 lidstaten die deelnemen aan de projecten;
  • Sterke betrokkenheid van het MKB: 35% van de entiteiten en genieten van 30% van de totale financiering;
  • Samenhang met andere EU-defensie-initiatieven: met name de permanente gestructureerde samenwerking, waarbij 15 van de 26 projecten de PESCO-status hebben.

In EDIDP 2020 zijn 10 entiteiten die door derde landen worden gecontroleerd, betrokken bij geselecteerde voorstellen na geldige op veiligheid gebaseerde garanties.

Daarnaast ontvingen twee grote vermogensontwikkelingsprojecten een totale subsidie ​​van € 137m gezien hun grote strategische belang:

  • MANNELIJKE RPAS, ook gekend als Eurodrone, ter ondersteuning van de ontwikkeling van een drone voor middelhoge en lange duur (€ 100 miljoen). Samen met andere geselecteerde projecten ter ondersteuning van payload voor tactische drones, zwerm drones, sensoren, laag waarneembare tactische systemen, meer dan € 135 miljoen zal worden geïnvesteerd om technologische soevereiniteit in drones op te bouwen, een cruciale aanwinst voor de strijdkrachten van de EU.
  • De European Secure Software-defined Radio (€ 37 miljoen), ESSOR, de interoperabiliteit van de strijdkrachten van de EU versterken door een Europese standaardisatie voor communicatietechnologieën (softwareradio's) te creëren. Samen met andere projecten die zijn geselecteerd ter ondersteuning van veilige en veerkrachtige communicatie (met behulp van quantum key-distributie), optische point-to-point-communicatie tussen militaire platforms en oplossingen voor tactische netwerken, er wordt meer dan 48 miljoen euro geïnvesteerd in beveiligde communicatiesystemen.
Achtergrond

Het Europees Defensiefonds is het vlaggenschipinstrument van de Unie ter ondersteuning van de defensiesamenwerking in Europa en is een opstap naar strategische autonomie van de EU. Het fonds vormt een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten en bevordert de samenwerking tussen bedrijven van elke omvang en onderzoeksactoren in de hele EU. Het fonds heeft een budget van 7.953 miljard euro in lopende prijzen, waarvan ongeveer een derde concurrerende onderzoeksprojecten en samenwerkingsprojecten zal financieren, met name door middel van subsidies, en tweederde de investeringen van de lidstaten zal aanvullen door de kosten voor de ontwikkeling van defensievermogens mede te financieren het volgen van de onderzoeksfase.

De EOF-precursorprogramma's waren het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), met € 500 miljoen voor 2019-2020, en de Preparatory Action on Defence Research (PADR), met een budget van € 90 miljoen voor 2017-2019. Hun doel was, net als dat van het Europees Defensiefonds, het bevorderen van een innovatieve en concurrerende technologische en industriële defensiebasis en bijdragen aan de strategische autonomie van de EU. De PADR bestreek de onderzoeksfase van defensieproducten, waaronder disruptieve technologieën, terwijl EDIDP samenwerkingsprojecten op het gebied van ontwikkeling heeft ondersteund, waaronder ontwerp en prototyping.

Meer informatie

EDF-factsheet, juni 2021

EDF 2021 projecten, juni 2021

EDIDP 2020-projecten, juni 2021

One-pagers per EDIDP 2020-projecten, juni 2021

EU-defensie krijgt een boost nu het EOF een realiteit wordt, 29 april 2021

DG DEFIS-website – Europese defensie-industrie

Verder lezen
advertentie

Defensie

'Europa kan - en moet duidelijk - zelf meer kunnen en willen doen' von der Leyen

gepubliceerd

on

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, reflecteerde in haar 'State of the EU' (SOTEU)-toespraak over het abrupte einde van de NAVO-missie in Afghanistan. De gebeurtenissen van de zomer hebben een nieuwe impuls gegeven aan de Europese Defensie-unie. 

Von der Leyen beschreef de situatie als "zeer verontrustende vragen" voor de NAVO-bondgenoten, met de gevolgen voor Afghanen, militairen, maar ook voor diplomatieke en hulpverleners. Von der Leyen kondigde aan dat ze verwachtte dat voor het einde van het jaar een gezamenlijke EU-NAVO-verklaring zou worden gepresenteerd, waarin stond dat "we" hier momenteel aan werken met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Europees Defensieagentschap Unie

advertentie

Velen hebben kritiek geuit op het feit dat de EU haar gevechtsgroepen niet heeft gebruikt. Von der Leyen viel de kwestie frontaal aan: "Je kunt de meest geavanceerde krachten ter wereld hebben - maar als je nooit bereid bent ze te gebruiken - wat voor nut hebben ze dan?" Ze zei dat het probleem niet een gebrek aan capaciteit was, maar een gebrek aan politieke wil. 

Von der Leyen zei dat het komende Strategisch Kompas-document, dat in november moet worden afgerond, de sleutel is tot deze discussie: “We moeten beslissen hoe we alle mogelijkheden die al in het Verdrag staan, kunnen gebruiken. Daarom zullen president Macron en ik onder het Franse voorzitterschap een top over Europese defensie bijeenroepen. Het wordt tijd dat Europa naar een volgend niveau gaat.”

Von der Leyen riep op tot meer informatie-uitwisseling voor een beter situationeel bewustzijn, het delen van inlichtingen en informatie, evenals het samenbrengen van alle diensten van hulpverleners tot degenen die politietraining zouden kunnen leiden. Ten tweede riep ze op tot verbeterde interoperabiliteit via gemeenschappelijke Europese platforms, van alles van straaljagers tot drones. Ze verwierp het idee om af te zien van btw bij de aankoop van in de EU ontwikkelde en geproduceerde defensieapparatuur, met het argument dat dit de interoperabiliteit zou bevorderen en de afhankelijkheid zou verminderen. Ten slotte zei ze over cyber dat de EU een Europees cyberdefensiebeleid nodig heeft, inclusief wetgeving over gemeenschappelijke normen in het kader van een nieuwe Europese Cyber ​​Resilience Act.

advertentie

Waar wachten we nog op?

Na de toespraak van Von der Leyen zei voorzitter van de Europese Volkspartij Manfred Weber, lid van het EP: “Ik juich de initiatieven van de defensieraad in Ljubjana volledig toe. Maar waar wachten we op? Het Verdrag van Lissabon geeft ons alle opties, dus laten we het doen en laten we het nu doen.” Hij zei dat president Biden al duidelijk had gemaakt dat de VS niet langer de politieman van de wereld wilden zijn en voegde eraan toe dat zowel China als Rusland wachtten om het vacuüm te vullen: “We zouden wakker worden in een wereld waarin onze kinderen niet willen leven."

Verder lezen

9 / 11

20 jaar sinds 9/11: verklaring van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell

gepubliceerd

on

Op 11 september 2001 kwamen bij de dodelijkste aanslag in de Amerikaanse geschiedenis bijna 3,000 mensen om het leven en raakten meer dan 6,000 gewond toen gekaapte passagiersvluchten neerstortten in het World Trade Center, het Pentagon en in een veld in Somerset County, Pennsylvania.

We eren de nagedachtenis van degenen die op deze dag, 20 jaar geleden, het leven lieten. De slachtoffers van terrorisme worden niet vergeten. Ik betuig mijn oprechte medeleven met het Amerikaanse volk, in het bijzonder met degenen die hun dierbaren bij de aanslagen hebben verloren. Terreuraanslagen zijn aanvallen op ons allemaal.

9/11 markeerde een wending in de geschiedenis. Het veranderde de mondiale politieke agenda fundamenteel – voor de allereerste keer beriep de NAVO zich op Artikel 5, waardoor haar leden gezamenlijk konden reageren uit zelfverdediging, en het lanceerde de oorlog tegen Afghanistan.

advertentie

Twintig jaar later zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaida en Da'esh nog steeds actief en virulent in vele delen van de wereld, bijvoorbeeld in de Sahel, het Midden-Oosten en Afghanistan. Hun aanvallen hebben duizenden slachtoffers over de hele wereld veroorzaakt, enorme pijn en lijden. Ze proberen levens te vernietigen, gemeenschappen te beschadigen en onze manier van leven te veranderen. In hun streven om landen als geheel te destabiliseren, jagen ze met name op kwetsbare samenlevingen, maar ook op onze westerse democratieën en de waarden waar we voor staan. Ze herinneren ons eraan dat terrorisme een bedreiging is waarmee we elke dag leven.

Nu, net als toen, zijn we vastbesloten om terrorisme in al zijn vormen en waar dan ook te bestrijden. We staan ​​in bewondering, nederigheid en dankbaarheid voor degenen die hun leven riskeren om ons te beschermen tegen deze dreiging en voor degenen die reageren in de nasleep van aanvallen.

Onze ervaring met terrorismebestrijding heeft ons geleerd dat er geen gemakkelijke antwoorden of snelle oplossingen zijn. Alleen met geweld en militaire macht op terrorisme en gewelddadig extremisme reageren, zal niet helpen om harten en geesten te winnen. De EU heeft daarom gekozen voor een geïntegreerde aanpak door de diepere oorzaken van gewelddadig extremisme aan te pakken, financieringsbronnen voor terroristen af ​​te sluiten en terroristische online-inhoud aan banden te leggen. Vijf EU-veiligheids- en defensiemissies over de hele wereld hebben het mandaat om bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme. Bij al onze inspanningen zetten we ons in om onschuldige levens, onze burgers en onze waarden te beschermen, evenals de mensenrechten en het internationaal recht te handhaven.

advertentie

De recente gebeurtenissen in Afghanistan verplichten ons onze aanpak te heroverwegen, in samenwerking met onze strategische partners, zoals de Verenigde Staten en door middel van multilaterale inspanningen, onder meer met de Verenigde Naties, de Global Coalition to Defeat Da'esh en het Global Counter Terrorism Forum (GCTF ).

Op deze dag mogen we niet vergeten dat de enige weg vooruit is om eensgezind en standvastig te zijn tegen iedereen die onze samenlevingen wil beschadigen en verdelen. De EU zal blijven samenwerken met de Verenigde Staten en al hun partners om deze wereld veiliger te maken.

Verder lezen

Educatie

Verklaring van Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič op de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs tegen Aanvallen

gepubliceerd

on

Ter gelegenheid van de Internationale Dag om het onderwijs tegen aanvallen te beschermen (9 september), bevestigt de EU haar engagement om het recht van elk kind om in een veilige omgeving op te groeien, toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs en een beter en beter onderwijs op te bouwen, te bevorderen en te beschermen. vreedzame toekomst, zegt Janez Lenarčič (foto).

Aanvallen op scholen, studenten en docenten hebben een verwoestende impact op de toegang tot onderwijs, onderwijssystemen en op maatschappelijke ontwikkeling. Helaas neemt hun incidentie in een alarmerend tempo toe. Dat blijkt maar al te duidelijk uit de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de crises in onder meer Ethiopië, Tsjaad, de Sahelregio in Afrika, Syrië, Jemen of Myanmar. De Global Coalition to Protect Education from Attack heeft in 2,400 meer dan 2020 aanvallen op onderwijsfaciliteiten, studenten en docenten geïdentificeerd, een stijging van 33 procent sinds 2019.

Aanvallen op het onderwijs vormen ook schendingen van het internationaal humanitair recht, de reeks regels die de gevolgen van gewapende conflicten moeten beperken. Dergelijke schendingen nemen toe, terwijl de daders zelden ter verantwoording worden geroepen. In die optiek stellen we de naleving van het internationaal humanitair recht consequent centraal in het externe optreden van de EU. Als een van de grootste humanitaire donoren zal de EU daarom blijven pleiten voor wereldwijde eerbiediging van het internationaal humanitair recht, zowel door staten als niet-statelijke gewapende groeperingen tijdens een gewapend conflict.

advertentie

Naast de vernietiging van faciliteiten, leiden aanvallen op het onderwijs tot langdurige opschorting van leren en lesgeven, verhogen ze het risico op schooluitval, leiden ze tot dwangarbeid en rekrutering door gewapende groepen en strijdkrachten. Schoolsluitingen versterken de blootstelling aan alle vormen van geweld, inclusief seksueel en gendergerelateerd geweld of huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, waarvan de niveaus tijdens de COVID-19-pandemie drastisch zijn toegenomen.

De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van het onderwijs wereldwijd blootgelegd en verergerd. Nu, meer dan ooit, moeten we de verstoring van het onderwijs tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat kinderen veilig en beschermd kunnen leren.

Veiligheid van het onderwijs, inclusief verdere betrokkenheid bij de Safe Schools-verklaring, is een integraal onderdeel van onze inspanningen om het recht op onderwijs voor elk meisje en elke jongen te beschermen en te bevorderen.

advertentie

Het reageren op en voorkomen van aanvallen op scholen, het ondersteunen van beschermende aspecten van het onderwijs en het beschermen van leerlingen en docenten vereist een gecoördineerde en intersectorale aanpak.

Via door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs in noodsituaties helpen we de risico's van gewapende conflicten te verminderen en te beperken.

De EU blijft het voortouw nemen bij het ondersteunen van onderwijs in noodsituaties en besteedt 10% van haar budget voor humanitaire hulp aan toegang, kwaliteit en bescherming van onderwijs.

Meer informatie

Factsheet - Onderwijs in noodsituaties

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending