Verbind je met ons

Seksueel misbruik van kinderen

Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen: Commissie stelt nieuwe regels voor om kinderen te beschermen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie is voorstellen nieuwe EU-wetgeving om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden. Met 85 miljoen foto's en video's van seksueel misbruik van kinderen die alleen al in 2021 wereldwijd zijn gemeld, en nog veel meer die niet worden gemeld, is seksueel misbruik van kinderen wijdverbreid. De COVID-19-pandemie heeft het probleem verergerd, waarbij de stichting Internet Watch een stijging van 64% opmerkt in het aantal meldingen van bevestigd seksueel misbruik van kinderen in 2021 in vergelijking met het voorgaande jaar. Het huidige systeem op basis van vrijwillige detectie en melding door bedrijven is onvoldoende gebleken om kinderen adequaat te beschermen en zal in ieder geval niet meer mogelijk zijn als de huidige tussenoplossing afloopt. Tot 95% van alle meldingen van seksueel misbruik van kinderen die in 2020 werden ontvangen, kwam van één bedrijf, ondanks duidelijk bewijs dat het probleem niet alleen op één platform bestaat.

Om misbruik van onlinediensten voor seksueel misbruik van kinderen effectief aan te pakken, zijn duidelijke regels nodig, met robuuste voorwaarden en waarborgen. De voorgestelde regels zullen aanbieders verplichten om materiaal van seksueel misbruik van kinderen op hun diensten op te sporen, te melden en te verwijderen. Aanbieders zullen het risico van misbruik van hun diensten moeten beoordelen en beperken en de genomen maatregelen moeten in verhouding staan ​​tot dat risico en onderworpen zijn aan robuuste voorwaarden en waarborgen.

Een nieuw onafhankelijk EU-centrum voor seksueel misbruik van kinderen (EU-centrum) zal de inspanningen van dienstverleners vergemakkelijken door op te treden als een expertisecentrum, betrouwbare informatie te verstrekken over geïdentificeerd materiaal, rapporten van dienstverleners te ontvangen en te analyseren om onjuiste rapporten te identificeren en te voorkomen dat ze de rechtshandhaving, het snel doorsturen van relevante rapporten voor rechtshandhavingsacties en door het bieden van ondersteuning aan slachtoffers.

De nieuwe regels zullen kinderen helpen te redden van verder misbruik, voorkomen dat materiaal opnieuw online verschijnt en overtreders voor de rechter brengen. Die regels omvatten:

 • Verplichte risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen: Aanbieders van hosting- of interpersoonlijke communicatiediensten zullen het risico moeten inschatten dat hun diensten worden misbruikt om materiaal te verspreiden over seksueel misbruik van kinderen of om kinderen te lokken, ook wel bekend als grooming. Aanbieders zullen ook risicobeperkende maatregelen moeten voorstellen.
 • Gerichte opsporingsverplichtingen, op basis van een opsporingsopdracht: De lidstaten zullen nationale autoriteiten moeten aanwijzen die belast zijn met de beoordeling van de risicobeoordeling. Wanneer dergelijke autoriteiten vaststellen dat er nog een aanzienlijk risico bestaat, kunnen zij een rechtbank of een onafhankelijke nationale autoriteit vragen om een ​​opsporingsbevel uit te vaardigen voor bekend of nieuw materiaal met seksueel misbruik van kinderen of uiterlijke verzorging. Detectieopdrachten zijn beperkt in de tijd en zijn gericht op een specifiek type inhoud op een specifieke service.
 • Sterke waarborgen bij detectie: Bedrijven die een opsporingsbevel hebben ontvangen, kunnen alleen inhoud detecteren met behulp van indicatoren van seksueel misbruik van kinderen die zijn geverifieerd en geleverd door het EU Centre. Detectietechnologieën mogen alleen worden gebruikt om seksueel misbruik van kinderen op te sporen. Aanbieders zullen technologieën moeten inzetten die het minst privacy-intrusief zijn in overeenstemming met de stand van de techniek in de industrie, en die het foutenpercentage van valse positieven zoveel mogelijk beperken.
 • Duidelijke rapportageverplichtingen: Aanbieders die online seksueel misbruik van kinderen hebben geconstateerd, zullen dit moeten melden bij het EU Centre.
 • Effectieve verwijdering: Nationale autoriteiten kunnen verwijderingsbevelen uitvaardigen als het materiaal van seksueel misbruik van kinderen niet snel wordt verwijderd. Internettoegangsproviders zullen ook worden verplicht om de toegang tot afbeeldingen en video's die niet kunnen worden verwijderd, uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat ze buiten de EU worden gehost in niet-coöperatieve rechtsgebieden.
 • Blootstelling aan verzorging verminderen: De regels vereisen dat app-winkels ervoor zorgen dat kinderen geen apps kunnen downloaden die hen kunnen blootstellen aan een hoog risico om kinderen te lokken.
 • Solide toezichtmechanismen en gerechtelijk verhaal: Opsporingsbevelen worden uitgevaardigd door rechtbanken of onafhankelijke nationale autoriteiten. Om het risico van foutieve detectie en rapportage tot een minimum te beperken, zal het EU-centrum meldingen van mogelijk online seksueel misbruik van kinderen door aanbieders verifiëren voordat deze worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties en Europol. Zowel aanbieders als gebruikers hebben het recht om elke maatregel die hen aangaat voor de rechter aan te vechten.

De nieuwe EU-centrum zal ondersteunen:

 • Aanbieders van onlinediensten, met name door te voldoen aan hun nieuwe verplichtingen om risicobeoordelingen uit te voeren, online seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden, te verwijderen en de toegang daartoe onbruikbaar te maken, door indicatoren te verstrekken om seksueel misbruik van kinderen op te sporen en de meldingen van de aanbieders te ontvangen;
 • Nationale rechtshandhaving en Europol, door de rapporten van de aanbieders te beoordelen om ervoor te zorgen dat ze niet ten onrechte worden ingediend, en ze snel door te sturen naar rechtshandhavingsinstanties. Dit zal kinderen helpen uit situaties van misbruik te redden en daders voor de rechter te brengen.
 • door te fungeren als kenniscentrum voor beste praktijken op het gebied van preventie en hulp aan slachtoffers, en een empirisch onderbouwde aanpak te bevorderen.
 • Slachtoffers, door hen te helpen het materiaal te verwijderen waarop hun misbruik wordt afgebeeld.

Samen met het voorstel van vandaag komt de Commissie ook met een Europese strategie voor een beter internet voor kinderen.

Volgende stappen

advertentie

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om overeenstemming te bereiken over het voorstel.

Na goedkeuring zal de nieuwe verordening de huidige tussentijdse verordening.

Vice-president voor democratie en demografie Dubravka Šuica zei: “Het handhaven en beschermen van kinderrechten, zowel online als offline, is essentieel voor het welzijn van onze samenlevingen. Online materiaal voor seksueel misbruik van kinderen is een product van het gemanifesteerde fysieke seksueel misbruik van kinderen. Het is zeer crimineel. Online seksueel misbruik van kinderen heeft verstrekkende, langdurige gevolgen voor kinderen en laat een diep trauma na. Sommigen zullen, en zullen, nooit herstellen. Seksueel misbruik van kinderen is te voorkomen als we samenwerken om kinderen te beschermen. We staan ​​seksueel misbruik van kinderen offline niet toe, dus we moeten het ook niet online toestaan.”

Onze Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: "De enorme hoeveelheid materiaal over seksueel misbruik van kinderen die op internet circuleert, is verbijsterend. En jammer genoeg is Europa de wereldwijde hub voor het meeste van dit materiaal. Het is dus echt een kwestie van van als we niet handelen, wie dan? De regels die we voorstellen, bevatten duidelijke, gerichte en evenredige verplichtingen voor dienstverleners om illegale inhoud van seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te verwijderen. Welke diensten mogen doen, zal zeer streng worden afgeschermd met sterke waarborgen op zijn plaats - we hebben het alleen over een programma dat scant op markeringen van illegale inhoud op dezelfde manier waarop cyberbeveiligingsprogramma's constant controleren op beveiligingsinbreuken."

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei: “Als volwassenen is het onze plicht om kinderen te beschermen. Seksueel misbruik van kinderen is een reëel en groeiend gevaar: niet alleen het aantal meldingen neemt toe, maar deze meldingen hebben tegenwoordig ook betrekking op jongere kinderen. Deze rapporten zijn essentieel voor het starten van onderzoeken en het in realtime redden van kinderen van voortdurend misbruik. Zo heeft een door Europol ondersteund onderzoek op basis van een rapport van een onlinedienstverlener geleid tot het redden van 146 kinderen over de hele wereld met meer dan 100 geïdentificeerde verdachten in de hele EU. Opsporing, melding en verwijdering van seksueel misbruik van kinderen online is ook dringend nodig om te voorkomen dat afbeeldingen en video's van seksueel misbruik van kinderen worden gedeeld, waardoor de slachtoffers vaak jaren nadat het seksueel misbruik is geëindigd opnieuw worden getraumatiseerd. Het voorstel van vandaag bevat duidelijke verplichtingen voor bedrijven om misbruik van kinderen op te sporen en te melden, met sterke waarborgen die de privacy van iedereen garanderen, inclusief kinderen.”

Achtergrond

De bestrijding van seksueel misbruik van kinderen is een prioriteit voor de Commissie. Tegenwoordig worden foto's en video's van seksueel misbruikte kinderen massaal online gedeeld. In 2021 werden 29 miljoen meldingen ingediend bij het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children.

Bij gebrek aan geharmoniseerde regels op EU-niveau hebben socialemediaplatforms, kansspeldiensten en andere aanbieders van hosting- en onlinediensten te maken met uiteenlopende regels. Bepaalde providers gebruiken vrijwillig technologie om materiaal van seksueel misbruik van kinderen op hun diensten op te sporen, te melden en te verwijderen. De genomen maatregelen lopen echter sterk uiteen en vrijwillige actie is onvoldoende gebleken om het probleem aan te pakken. Dit voorstel bouwt voort op de Digital Services Act en vult deze aan met bepalingen om de specifieke uitdagingen van seksueel misbruik van kinderen online aan te pakken.

Het voorstel van vandaag volgt uit de juli 2020 EU-strategie voor een effectievere strijd tegen seksueel misbruik van kinderen, waarin een alomvattend antwoord werd gegeven op de groeiende dreiging van seksueel misbruik van kinderen, zowel offline als online, door de preventie, het onderzoek en de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Het komt ook nadat de Commissie haar maart EU-strategie voor de rechten van het kind, waarin strengere maatregelen werden voorgesteld om kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld, inclusief online misbruik.

Meer informatie

Q & A: Nieuwe regels om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden

Factsheet

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Website

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending