Verbind je met ons

Misdrijf

Strijd tegen ransomware: nieuwe website om sneller hulp te krijgen markeert vijf jaar 'No More Ransom'-initiatief dat meer dan zes miljoen slachtoffers hielp hun gegevens te herstellen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Europol, de rechtshandhavingsinstantie van de EU, heeft vijf jaar van zijn 'No More Ransom'-project gemarkeerd met een vernieuwd website waarmee u gemakkelijk toegang hebt tot decoderingstools en andere hulp in meer dan 30 talen. Het initiatief biedt slachtoffers van ransomware decoderingstools om hun versleutelde bestanden te herstellen, helpt hen gevallen te melden aan wetshandhavingsinstanties en draagt ​​bij aan het vergroten van het bewustzijn over ransomware. Sinds de lancering vijf jaar geleden heeft het project wereldwijd al meer dan zes miljoen slachtoffers geholpen en voorkomen dat criminelen bijna een miljard euro winst maakten.

De Commissie is een partner van het project, samen met technologiebedrijven, wetshandhavingsinstanties en entiteiten uit de publieke en private sector. Ransomware is een type malware dat de computers van gebruikers vergrendelt en hun gegevens versleutelt. De criminelen achter de malware eisen losgeld van de gebruiker om de controle over het getroffen apparaat of de getroffen bestanden terug te krijgen. Ransomware vormt een groeiende dreiging en treft alle sectoren, inclusief energie-infrastructuur of gezondheidszorg. De bescherming van Europese burgers en bedrijven tegen cyberdreigingen, waaronder ransomware, is een prioriteit voor de Commissie. Meer informatie vindt u in de persbericht uitgegeven door Europol.

advertentie

EU-begroting

EU-bureau voor fraudebestrijding constateert 20% minder fraude in 2020 dan in 2019

gepubliceerd

on

Volgens het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (PIF-verslag) dat vandaag (2020 september) door de Europese Commissie is aangenomen, is de financiële impact van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting in 20 verder afgenomen. De 1,056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een gecombineerde financiële impact van € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort. Het aantal niet-frauduleuze onregelmatigheden bleef stabiel, maar daalde volgens het rapport met 6% in waarde.

Commissaris voor Begroting en Administratie Johannes Hahn zei: “De ongekende reactie van de EU op de pandemie maakt meer dan 2 biljoen euro beschikbaar om lidstaten te helpen herstellen van de impact van het coronavirus. Samenwerken op EU- en lidstaatniveau om dit geld te beschermen tegen fraude is nog nooit zo belangrijk geweest. Alle verschillende componenten van de fraudebestrijdingsarchitectuur van de EU werken hand in hand en bieden onze verdediging tegen de fraudeurs: het onderzoeks- en analytische werk van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de vervolgingsbevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), de coördinerende rol van Eurojust, de operationele capaciteit van Europol en nauwe samenwerking met en tussen nationale autoriteiten.”

Het positieve nieuws van vandaag komt wanneer de in Brussel gevestigde EU Observer meldde dat de Europese Commissie het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft geblokkeerd om hun budget te gebruiken om het gespecialiseerde personeel in dienst te nemen dat ze nodig hebben op het gebied van financiën en IT. De anonieme beweringen lijken te worden bevestigd door Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), die voorzitter is van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

advertentie

Hoogtepunten van de geboekte vooruitgang in 2020 en in de eerste helft van 2021 zijn onder meer:

• De start van de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie

• Een herziene verordening voor OLAF, die zorgt voor effectieve samenwerking met het EOM en versterkte onderzoeksbevoegdheden

advertentie

• Strengere regels voor de conditionaliteit van EU-begrotingstoewijzingen in gevallen waarin schendingen van de beginselen van de rechtsstaat de bescherming van de financiële belangen van de EU aantasten

• Goede vooruitgang bij de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie, waarbij twee derde van de geplande acties is uitgevoerd en het resterende derde nog loopt

Het PIF-rapport biedt ook een reflectie op de nieuwe risico's en uitdagingen voor de financiële belangen van de EU die voortkomen uit de COVID-19-crisis, en de instrumenten om deze tegen te gaan. De Commissie en de lidstaten moeten niet minder op hun hoede zijn voor deze risico's, concludeert het rapport, en hard blijven werken aan de verbetering van zowel de preventie als de opsporing van fraude.

Het 32e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU dat vandaag is gepubliceerd is beschikbaar op de OLAF-website.

Het EOM heeft al 1,700 misdaadrapporten geregistreerd en 300 onderzoeken geopend, waarbij de aanhoudende verliezen voor de EU-begroting bijna 4.5 miljard euro bedragen.

Achtergrond:

De EU en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de financiële belangen van de EU en de fraudebestrijding. De autoriteiten van de lidstaten beheren ongeveer driekwart van de EU-uitgaven en innen de traditionele eigen middelen van de EU. De Commissie houdt toezicht op beide gebieden, stelt normen vast en controleert de naleving.

Krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Art. 325, lid 5), is de Commissie verplicht een jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU op te stellen (bekend als het PIF-verslag), waarin de maatregelen die op Europees en nationaal niveau om fraude met gevolgen voor de EU-begroting tegen te gaan. Het verslag is gebaseerd op door de lidstaten gerapporteerde informatie, waaronder gegevens over opgespoorde onregelmatigheden en fraude. Aan de hand van de analyse van deze informatie kan worden beoordeeld welke gebieden het meeste risico lopen, zodat acties op zowel EU- als nationaal niveau gerichter kunnen worden uitgevoerd.

OLAF-missie, mandaat en competenties

De missie van OLAF is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen.

OLAF vervult zijn missie door:

· onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude en corruptie waarbij EU-fondsen betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat al het geld van de EU-belastingbetalers terechtkomt bij projecten die banen en groei in Europa kunnen creëren;

· bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door onderzoek te doen naar ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen;

· ontwikkeling van een degelijk EU-fraudebestrijdingsbeleid.

In zijn onafhankelijke onderzoeksfunctie kan OLAF zaken in verband met fraude, corruptie en andere strafbare feiten onderzoeken die van invloed zijn op de financiële belangen van de EU met betrekking tot:

· alle EU-uitgaven: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn structuurfondsen, landbouwbeleid en platteland

ontwikkelingsfondsen, directe uitgaven en externe hulp;

· sommige gebieden van EU-ontvangsten, voornamelijk douanerechten;

· vermoedens van ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en er een besluit over te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen door een bevoegde nationale of EU-rechtbank.

Verder lezen

Misdrijf

Europa's cocaïnemarkt: competitiever en gewelddadiger

gepubliceerd

on

Gewelddadiger, diverser en competitiever: dat zijn de belangrijkste kenmerken van de cocaïnehandel in Europa. De nieuwe Cocaïne Insights-rapport, vandaag (8 september) gelanceerd door Europol en UNODC, schetst de nieuwe dynamiek van de cocaïnemarkt, die een duidelijke bedreiging vormt voor de Europese en mondiale veiligheid. Het rapport werd gelanceerd als onderdeel van het werkprogramma van CRIMJUST – Versterking van de strafrechtelijke samenwerking langs drugshandelroutes in het kader van het Global Illicit Flows Programme van de Europese Unie.

De versnippering van het criminele landschap in de bronlanden heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor Europese criminele netwerken om een ​​directe levering van cocaïne te ontvangen, waardoor de tussenpersonen worden uitgeschakeld. Deze nieuwe concurrentie op de markt heeft geleid tot een groter aanbod van cocaïne en daarmee tot meer geweld, een trend die zich in Dreigingsevaluatie van Europol voor zware en georganiseerde misdaad 2021. Voorheen dominante monopolies in de groothandelslevering van cocaïne aan Europese markten worden op de proef gesteld door nieuwe netwerken voor mensenhandel. Zo hebben criminele netwerken in de Westelijke Balkan directe contacten gelegd met producenten en een prominente plaats veroverd in de groothandelslevering van cocaïne. 

Het rapport benadrukt het belang van interventie aan de bron, aangezien deze markt sterk wordt aangedreven door de toeleveringsketen. Door de samenwerking te versterken en de uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties verder te vergroten, zullen onderzoeken en zendingen doeltreffender worden. Het rapport benadrukt het belang van witwasonderzoeken om illegale winsten op te sporen en van de inbeslagname van hulp in verband met criminele activiteiten. Deze financiële onderzoeken vormen de kern van de strijd tegen de cocaïnehandel en zorgen ervoor dat de criminele activiteiten niet lonen.

advertentie

Julia Viedma, afdelingshoofd van het Operationeel en Analysecentrum bij Europol zei: “Cocaïnesmokkel is een van de belangrijkste veiligheidsproblemen waarmee we momenteel in de EU worden geconfronteerd. Bijna 40% van de criminele groepen die in Europa actief zijn, is betrokken bij drugshandel en de cocaïnehandel genereert miljarden euro's aan criminele winsten. Een beter begrip van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zal ons helpen om de gewelddadige dreiging die cocaïnesmokkelnetwerken voor onze gemeenschappen vormen, effectiever het hoofd te bieden.”  

Chloé Carpentier, hoofd van de afdeling Drugsonderzoek bij UNODC, benadrukte hoe "de huidige dynamiek van diversificatie en proliferatie van cocaïneleveringskanalen, criminele actoren en modaliteiten waarschijnlijk zal voortduren, als er niets aan wordt gedaan".

advertentie
Verder lezen

coronavirus

Ontmaskerd: 23 aangehouden wegens fraude met zakelijke e-mail met COVID-19

gepubliceerd

on

Als onderdeel van een door Europol gecoördineerde actie is door de autoriteiten in Roemenië, Nederland en Ierland een geavanceerd fraudesysteem ontdekt dat gebruikmaakt van gecompromitteerde e-mails en fraude met voorschotten. 

Op 10 augustus zijn 23 verdachten aangehouden bij een reeks gelijktijdige invallen in Nederland, Roemenië en Ierland. In totaal werden 34 plaatsen doorzocht. Deze criminelen zouden bedrijven in ten minste 20 landen voor ongeveer € 1 miljoen hebben opgelicht. 

De fraude werd gerund door een georganiseerde misdaadgroep die voorafgaand aan de COVID-19-pandemie al illegaal andere fictieve producten online te koop aanbood, zoals houten pellets. Vorig jaar hebben de criminelen hun modus operandi gewijzigd en zijn ze na het uitbreken van de COVID-19-pandemie begonnen met het aanbieden van beschermend materiaal. 

advertentie

Deze criminele groep - bestaande uit onderdanen van verschillende Afrikaanse landen die in Europa wonen, creëerde valse e-mailadressen en webpagina's die vergelijkbaar waren met die van legitieme groothandelsbedrijven. Door zich voor te doen als deze bedrijven, zouden deze criminelen de slachtoffers, voornamelijk Europese en Aziatische bedrijven, misleiden om bestellingen bij hen te plaatsen en vooruitbetalingen te vragen om de goederen te kunnen verzenden. 

De levering van de goederen heeft echter nooit plaatsgevonden en de opbrengst werd witgewassen via Roemeense bankrekeningen die door de criminelen werden beheerd voordat ze bij geldautomaten werden opgenomen. 

Europol ondersteunt deze zaak sinds het begin in 2017 door: 

advertentie
  • Het samenbrengen van de nationale onderzoekers van alle kanten die nauw hebben samengewerkt met Europol's European Cybercrime Centre (EC3) om zich voor te bereiden op de actiedag;
  • het verstrekken van continue ontwikkeling en analyse van inlichtingen om de veldonderzoekers te ondersteunen, en;
  • het inzetten van twee van haar cybercriminaliteitsexperts bij de invallen in Nederland om de Nederlandse autoriteiten te ondersteunen bij het controleren van realtime informatie die tijdens de operatie is verzameld en bij het veiligstellen van relevant bewijsmateriaal. 

Eurojust coördineerde de justitiële samenwerking met het oog op de huiszoekingen en verleende ondersteuning bij de uitvoering van verschillende justitiële samenwerkingsinstrumenten.

Deze actie werd uitgevoerd in het kader van de Europees multidisciplinair platform tegen criminele dreigingen (EMPACT).

Bij deze actie waren de volgende rechtshandhavingsinstanties betrokken:

  • Roemenië: Nationale politie (Poliția Română)
  • Nederland: Nationale Politie (Politie)
  • Ierland: Nationale politie (An Garda Síochána)
  • Europol: Europees Cybercrime Centrum (EC3)
     
gehouden EMPACT

In 2010 heeft de Europese Unie een vierjarige beleidscyclus om te zorgen voor meer continuïteit in de strijd tegen de zware internationale en georganiseerde misdaad. In 2017 heeft de Raad van de EU besloten om de EU-beleidscyclus voor de periode 2018 - 2021 voort te zetten. Het is bedoeld om de belangrijkste bedreigingen van de georganiseerde en zware internationale misdaad voor de EU aan te pakken. Dit wordt bereikt door het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de relevante diensten van EU-lidstaten, -instellingen en -agentschappen, evenals niet-EU-landen en -organisaties, inclusief de particuliere sector waar relevant. Cybercrime is een van de prioriteiten voor de beleidscyclus.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending