Verbind je met ons

Data

Nieuwe regels voor open data en hergebruik van overheidsinformatie beginnen te gelden

DELEN:

gepubliceerd

on

17 juli markeerde de deadline voor de lidstaten om de herziene Richtlijn open data en hergebruik van overheidsinformatie in nationaal recht. De bijgewerkte regels zullen de ontwikkeling van innovatieve oplossingen zoals mobiliteitsapps stimuleren, de transparantie vergroten door de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksgegevens te openen en nieuwe technologieën ondersteunen, waaronder kunstmatige intelligentie. Een Europa geschikt voor het digitale tijdperk Executive Vice President Margrethe Vestage zei: “Met onze datastrategie definiëren we een Europese aanpak om de voordelen van data te benutten. De nieuwe richtlijn is van cruciaal belang om de enorme en waardevolle bronnen die door overheidsinstanties worden geproduceerd, beschikbaar te maken voor hergebruik. Middelen die al door de belastingbetaler zijn betaald. Dus de samenleving en de economie kunnen profiteren van meer transparantie in de publieke sector en innovatieve producten.”

Thierry Breton, commissaris voor interne markt, zei: "Deze regels inzake open data en hergebruik van overheidsinformatie zullen ons in staat stellen de belemmeringen te overwinnen die het volledige hergebruik van overheidsgegevens in de weg staan, met name voor kmo's. De totale directe economische waarde van deze gegevens zal naar verwachting verviervoudigen van € 52 miljard in 2018 voor de EU-lidstaten en het VK tot € 194 miljard in 2030. Meer zakelijke kansen zullen alle EU-burgers ten goede komen dankzij nieuwe diensten.”

De publieke sector produceert, verzamelt en verspreidt gegevens op tal van gebieden, bijvoorbeeld geografische, juridische, meteorologische, politieke en educatieve gegevens. De nieuwe regels, aangenomen in juni 2019, zorgen ervoor dat meer van deze overheidsinformatie gemakkelijk beschikbaar is voor hergebruik, waardoor waarde wordt gegenereerd voor de economie en de samenleving. Ze vloeien voort uit een herziening van de voormalige richtlijn betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn). De nieuwe regels zullen het wetgevingskader aanpassen aan de recente ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën en digitale innovatie verder stimuleren. Meer informatie is beschikbaar online..  

advertentie

Verder lezen
advertentie

Busines

EU kan in 2 € 2030 biljoen beter af zijn als grensoverschrijdende gegevensoverdrachten worden beveiligd

gepubliceerd

on

DigitalEurope, de toonaangevende handelsvereniging die digitaal transformerende industrieën in Europa vertegenwoordigt en die een lange lijst van zakelijke leden heeft, waaronder Facebook, roept op tot een herziening van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een nieuwe studie in opdracht van de lobby toont aan dat beleidsbeslissingen over internationale gegevensoverdrachten tegen 2030 aanzienlijke effecten zullen hebben op groei en banen in de hele Europese economie, wat een impact zal hebben op de doelstellingen van Europa voor het digitale decennium.

Al met al zou Europa tegen het einde van het digitale decennium € 2 biljoen beter af kunnen zijn als we de huidige trends omkeren en de kracht van internationale gegevensoverdrachten benutten. Dit is ongeveer de omvang van de hele Italiaanse economie in een bepaald jaar. De meerderheid van de pijn in ons negatieve scenario zou door onszelf worden veroorzaakt (ongeveer 60%). De effecten van het eigen beleid van de EU op het gebied van gegevensoverdracht, onder de AVG en als onderdeel van de gegevensstrategie, wegen zwaarder dan de beperkende maatregelen van onze belangrijkste handelspartners. Alle sectoren en omvang van de economie worden in alle lidstaten beïnvloed. Gegevensafhankelijke sectoren maken ongeveer de helft van het bbp van de EU uit. Wat de export betreft, zal de industrie waarschijnlijk het hardst worden getroffen door beperkingen op datastromen. Dit is een sector waar het MKB een kwart van alle export uitmaakt. "Europa staat op een kruispunt. Het kan nu ofwel het juiste kader scheppen voor het digitale decennium en de internationale gegevensstromen vergemakkelijken die essentieel zijn voor zijn economisch succes, of het kan langzaam de huidige trend volgen en overgaan naar gegevensprotectionisme. Uit ons onderzoek blijkt dat we tegen 2 ongeveer € 2030 biljoen aan groei zouden kunnen mislopen, even groot als de Italiaanse economie. De groei van de digitale economie en het succes van Europese bedrijven is afhankelijk van het vermogen om gegevens over te dragen. Dit is vooral zo als we vaststellen dat naar verwachting al in 2024 85 procent van de wereldwijde groei van het BBP van buiten de EU zal komen. We dringen er bij beleidsmakers op aan om de AVG-mechanismen voor gegevensoverdracht te gebruiken zoals deze bedoeld waren, namelijk om internationale gegevens te vergemakkelijken – niet te belemmeren – en om te werken aan een op regels gebaseerde overeenkomst over gegevensstromen bij de WTO." Cecilia Bonefeld-Dahl
Directeur-generaal van DIGITALEUROPE
Lees het volledige rapport hier Beleidsaanbevelingen
De EU moet: De levensvatbaarheid van AVG-overdrachtsmechanismen handhaven, bijvoorbeeld: standaard contractuele clausules, adequaatheidsbesluiten Bescherm internationale gegevensoverdrachten in de gegevensstrategie Geef prioriteit aan het sluiten van een deal over datastromen als onderdeel van de WTO eCommerce-onderhandelingen
Belangrijkste bevindingen
In ons negatieve scenario, dat ons huidige pad weerspiegelt, Europa zou kunnen missen: € 1.3 biljoen extra groei in 2030, het equivalent van de omvang van de Spaanse economie; € 116 miljard export per jaar, het equivalent van de export van Zweden buiten de EU, of die van de tien kleinste landen van de EU samen; en 3 miljoen banen. In ons optimistische scenario de EU staat te winnen: €720 miljard extra groei tegen 2030 of 0.6 procent BBP per jaar; € 60 miljard export per jaar, waarvan meer dan de helft afkomstig uit de industrie; en Banen 700,000, waarvan vele zeer bekwaam zijn. Het verschil tussen deze twee scenario's is: € 2 biljoen in termen van bbp voor de EU-economie tegen het einde van het digitale decennium. De sector die het meest te verliezen heeft, is de maakindustrie, met een verlies van €60 miljard aan export. Naar verhouding zullen media, cultuur, financiën, ICT en de meeste zakelijke diensten, zoals consultancy, het meeste verliezen - ongeveer 10 procent van hun export. Echter, deze zelfde sectoren zijn degene die het meeste winnen moeten we erin slagen om onze huidige richting te veranderen. A meerderheid (ongeveer 60 procent) van de exportverliezen van de EU in het negatieve scenario komen van een toename van zijn eigen beperkingen in plaats van door acties van derde landen. Vereisten voor gegevenslokalisatie kunnen ook sectoren schaden die niet sterk deelnemen aan de internationale handel, zoals de gezondheidszorg. Tot een kwart van de input in de zorgverlening bestaat uit data-afhankelijke producten en diensten. In de belangrijkste getroffen sectoren is het MKB goed voor ongeveer een derde (productie) en tweederde (diensten zoals financiën of cultuur) van de omzet. Exports door data-afhankelijke productie-kmo's in de EU zijn ongeveer 280 miljard euro waard. In het negatieve scenario zou de export van kmo's uit de EU met 14 miljard euro dalen, terwijl ze in het groeiscenario met 8 zouden stijgen De gegevensoverdrachten zullen tegen 3 ten minste 2030 biljoen euro waard zijn voor de EU-economie. Dit is een conservatieve schatting omdat de focus van het model ligt op internationale handel. Beperkingen op interne gegevensstromen, bijvoorbeeld internationaal binnen hetzelfde bedrijf, betekenen dat dit cijfer waarschijnlijk veel hoger ligt.
Meer informatie over het onderzoek
De studie kijkt naar twee realistische scenario's, die nauw aansluiten bij de huidige beleidsdebatten. Het eerste, 'negatieve' scenario (in de hele studie het 'uitdagingsscenario' genoemd) houdt rekening met de huidige restrictieve interpretaties van de Schrems II uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, waarbij mechanismen voor gegevensoverdracht onder de AVG grotendeels onbruikbaar worden gemaakt. Het houdt ook rekening met een EU-gegevensstrategie die beperkingen oplegt aan de doorgifte van niet-persoonsgebonden gegevens naar het buitenland. Verder weg beschouwt het een situatie waarin grote handelspartners de beperkingen op de gegevensstroom aanscherpen, onder meer door gegevenslokalisatie. De studie identificeert sectoren in de EU die sterk afhankelijk zijn van gegevens, en berekent de impact van beperkingen op grensoverschrijdende overdrachten op de economie van de EU tot 2030. Deze digitaliserende sectoren, in verschillende sectoren en bedrijfsgroottes, waaronder een groot deel van de Kmo's vormen de helft van het BBP van de EU.
Lees het volledige rapport hier

Verder lezen

Data

Europese Commissie keurt nieuwe instrumenten voor veilige uitwisseling van persoonsgegevens goed

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft twee reeksen modelcontractbepalingen aangenomen, één voor gebruik tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers als één voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Ze weerspiegelen nieuwe vereisten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houden rekening met het Schrems II-arrest van het Hof van Justitie, waardoor een hoog niveau van gegevensbescherming voor burgers wordt gegarandeerd. Deze nieuwe instrumenten zullen Europese bedrijven meer juridische voorspelbaarheid bieden en met name kmo's helpen om te zorgen voor naleving van de vereisten voor veilige gegevensoverdracht, terwijl gegevens vrijelijk over de grenzen heen kunnen reizen, zonder juridische belemmeringen.

Waarden en Transparantie Vice-president Vera Jourová zei: “In Europa willen we open blijven en gegevens laten stromen, op voorwaarde dat de bescherming meegaat. De gemoderniseerde modelcontractbepalingen zullen helpen om dit doel te bereiken: ze bieden bedrijven een nuttig instrument om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, zowel voor hun activiteiten binnen de EU als voor internationale doorgiften. Dit is een noodzakelijke oplossing in de onderling verbonden digitale wereld waar het overbrengen van gegevens een klik of twee kost.”

Commissaris voor Justitie Didier Reynders zei: "In onze moderne digitale wereld is het belangrijk dat gegevens met de nodige bescherming kunnen worden gedeeld - binnen en buiten de EU. Met deze versterkte clausules geven we meer veiligheid en rechtszekerheid aan bedrijven voor gegevensoverdrachten. Na de uitspraak van Schrems II was het onze plicht en prioriteit om met gebruiksvriendelijke tools te komen waar bedrijven volledig op kunnen vertrouwen. Dit pakket zal bedrijven aanzienlijk helpen om te voldoen aan de AVG.”

advertentie

Meer informatie is beschikbaar CDL Super Session..

Verder lezen

Data

Spionage en datadiefstal, de Europese strijd

gepubliceerd

on

Terwijl het aanhoudende conflict over gegevensbescherming nieuwe hoogten bereikt, worstelt Europa nog steeds met het vinden van passende oplossingen om zichzelf en zijn burgers te beschermen tegen diefstal, gebruik en misbruik van privégegevens.

advertentie
Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending