Verbind je met ons

Luchtvaart strategie voor Europa

Luchtvaart: EU en ASEAN sluiten 's werelds eerste blok-tot-blok luchtvervoersovereenkomst

gepubliceerd

on

De Europese Unie en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) hebben de onderhandelingen afgerond over de ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement (AE CATA). Dit is 's werelds eerste blok-tot-blok luchtvervoersovereenkomst, die de connectiviteit en economische ontwikkeling tussen de 37 lidstaten van ASEAN en de EU zal versterken. Volgens de overeenkomst zullen EU-luchtvaartmaatschappijen tot 14 wekelijkse passagiersdiensten en een willekeurig aantal vrachtdiensten kunnen vliegen, via en buiten elk ASEAN-land, en vice versa. 

Commissaris voor Transport Adina Vălean zei: “De sluiting van deze allereerste 'blok-tot-blok' luchtvervoersovereenkomst is een belangrijke mijlpaal in het externe luchtvaartbeleid van de EU. Het biedt essentiële garanties voor eerlijke concurrentie voor onze Europese luchtvaartmaatschappijen en industrie, terwijl het de wederzijdse vooruitzichten voor handel en investeringen in enkele van 's werelds meest dynamische markten versterkt. Belangrijk is dat deze nieuwe overeenkomst ons ook een solide platform biedt om in de toekomst de hoge normen op het gebied van veiligheid, beveiliging, luchtverkeersbeheer, milieu en sociale zaken te blijven promoten. Ik ben dankbaar voor de constructieve benadering van alle betrokken partijen die deze historische deal mogelijk hebben gemaakt.” 

De overeenkomst zal helpen bij het herstel van de luchtverbindingen tussen ASEAN-landen en Europa, die sterk is afgenomen als gevolg van de COVID-19-pandemie, en nieuwe groeimogelijkheden openen voor de luchtvaartindustrie in beide regio's. Beide partijen spraken hun voornemen uit om regelmatige besprekingen en nauwe coördinatie te handhaven om verstoringen van luchtdiensten als gevolg van de pandemie tot een minimum te beperken. ASEAN en de EU zullen de AE ​​CATA nu indienen voor legale scrubben ter voorbereiding van ondertekening op een later tijdstip. Een gezamenlijke verklaring over de sluiting van de ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement (AE CATA) is gepubliceerd hier

Luchtvaart strategie voor Europa

De Commissie keurt een Ierse steunregeling van € 26 miljoen goed om luchthavenexploitanten te compenseren in de context van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Ierse steunregeling van € 26 miljoen goedgekeurd om luchthavenexploitanten te compenseren voor de verliezen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de reisbeperkingen die Ierland heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De steun omvat drie maatregelen: (i) een maatregel ter compensatie van schade; (ii) een steunmaatregel ter ondersteuning van de luchthavenexploitanten tot een maximum van € 1.8 miljoen per begunstigde; en (iii) een steunmaatregel ter ondersteuning van de ongedekte vaste kosten van deze ondernemingen.

De steun zal de vorm aannemen van directe subsidies. Bij steun voor de ongedekte vaste kosten kan ook steun worden verleend in de vorm van garanties en leningen. De maatregel voor schadevergoeding staat open voor exploitanten van Ierse luchthavens die in 1 meer dan 2019 miljoen passagiers hebben afgehandeld. Op grond van deze maatregel kunnen deze exploitanten worden gecompenseerd voor de nettoverliezen die in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020 zijn geleden als gevolg van de beperkende maatregelen van de Ierse autoriteiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De Commissie heeft de eerste maatregel beoordeeld op grond van artikel 107 (2) (b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en stelde vast dat het zal zorgen voor vergoeding van schade die rechtstreeks verband houdt met de uitbraak van het coronavirus. Het stelde ook vast dat de maatregel evenredig is, aangezien de vergoeding niet hoger is dan nodig is om de schade te vergoeden. Wat de andere twee maatregelen betreft, heeft de Commissie vastgesteld dat ze in overeenstemming zijn met de voorwaarden die in de staatssteun zijn uiteengezet Tijdelijk kader​ Met name de steun (i) zal uiterlijk op 31 december 2021 worden verleend en (ii) zal niet meer bedragen dan € 1.8 miljoen per begunstigde in het kader van de tweede maatregel en zal niet meer bedragen dan € 10 miljoen per begunstigde in het kader van de derde maatregel.

De Commissie concludeerde dat beide maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ​​ernstige verstoring van de economie van een lidstaat te verhelpen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke kader. Op basis hiervan heeft de Commissie de drie maatregelen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over het tijdelijke kader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, is te vinden haare. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.59709 in de staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Verder lezen

Luchtvaart strategie voor Europa

Luchtvaart: het voorstel van de Commissie inzake slots op luchthavens biedt de sector de broodnodige verlichting

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel over de toewijzing van slots aangenomen dat belanghebbenden in de luchtvaart de broodnodige verlichting biedt van de vereisten voor het gebruik van slots op luchthavens voor het dienstregelingsseizoen van de zomer van 2021. Terwijl luchtvaartmaatschappijen normaal 80% van de aan hen toegekende slots moeten gebruiken om hun volledige slotportfolio's voor volgende dienstregelingsseizoenen veilig te stellen, verlaagt het voorstel deze drempel tot 40%. Het introduceert ook een aantal voorwaarden om ervoor te zorgen dat de luchthavencapaciteit efficiënt wordt gebruikt en zonder de concurrentie te schaden tijdens de herstelperiode van COVID-19.

Transportcommissaris Adina Vălean zei: "Met het voorstel van vandaag proberen we een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om hulp te bieden aan luchtvaartmaatschappijen, die blijven lijden onder de aanzienlijke daling van het aantal vliegreizen als gevolg van de aanhoudende pandemie, en de noodzaak om de concurrentie op de markt te behouden. , zorgen voor een efficiënte werking van luchthavens en vermijden van spookvluchten. De voorgestelde regels bieden zekerheid voor het zomerseizoen 2021 en zorgen ervoor dat de Commissie verdere noodzakelijke slotontheffingen kan moduleren op basis van duidelijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat dit evenwicht wordt gehandhaafd. "

Kijkend naar de verkeersvoorspellingen voor de zomer van 2021, is het redelijk om te verwachten dat het verkeersniveau ten minste 50% van het niveau van 2019 zal bedragen. Een drempel van 40% garandeert dus een bepaald serviceniveau, terwijl luchtvaartmaatschappijen toch een buffer kunnen krijgen bij het gebruik van hun slots. Het voorstel inzake de toewijzing van slots is ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Verder lezen

Luchtvaart strategie voor Europa

Boeing-subsidiezaak: Wereldhandelsorganisatie bevestigt het recht van de EU om wraak te nemen op $ 4 miljard aan Amerikaanse invoer

gepubliceerd

on

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de EU toegestaan ​​de invoerrechten uit de VS tot $ 4 miljard te verhogen als tegenmaatregel voor illegale geldstromen naar de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Het besluit bouwt voort op eerdere bevindingen van de WTO waarin wordt erkend dat de Amerikaanse subsidies aan Boeing illegaal zijn onder de WTO-wetgeving.

Een economie die werkt voor mensen Uitvoerend vicepresident en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis (afgebeeld) zei: “Deze langverwachte beslissing stelt de Europese Unie in staat tarieven op te leggen aan Amerikaanse producten die Europa binnenkomen. Ik zou dat veel liever niet doen - aanvullende rechten zijn niet in het economisch belang van beide partijen, vooral omdat we ernaar streven te herstellen van de recessie van COVID-19. Ik heb overleg gevoerd met mijn Amerikaanse tegenhanger, ambassadeur Lighthizer, en ik hoop dat de VS nu de tarieven die vorig jaar op de EU-export zijn opgelegd, zullen verlagen. Dit zou zowel economisch als politiek een positief momentum genereren en ons helpen een gemeenschappelijke basis te vinden op andere belangrijke gebieden. De EU zal dit resultaat met kracht blijven nastreven. Gebeurt dit niet, dan zullen we gedwongen worden om onze rechten uit te oefenen en vergelijkbare tarieven op te leggen. Hoewel we volledig op deze mogelijkheid zijn voorbereid, zullen we dat met tegenzin doen. "

In oktober vorig jaar, na een soortgelijk WTO-besluit in een parallelle zaak over Airbus-subsidies, legden de VS vergeldingsrechten op die van invloed zijn op de EU-export ter waarde van $ 7.5 miljard. Deze verplichtingen zijn nog steeds van kracht, ondanks de beslissende stappen die Frankrijk en Spanje in juli van dit jaar hebben genomen om Duitsland en het VK te volgen om ervoor te zorgen dat ze volledig voldoen aan een eerder WTO-besluit over subsidies aan Airbus.

Onder de huidige economische omstandigheden is het in het wederzijds belang van de EU en de VS om de schadelijke tarieven die onze industriële en landbouwsector onnodig belasten, stop te zetten.

De EU heeft specifieke voorstellen gedaan om via onderhandelingen tot een resultaat te komen van de langlopende geschillen over transatlantische burgerluchtvaartuigen, de langste in de geschiedenis van de WTO. Het staat open om met de VS samen te werken om tot een eerlijke en evenwichtige regeling te komen, evenals over toekomstige disciplines voor subsidies in de burgerluchtvaartsector.

In haar contacten met de VS neemt de Europese Commissie ook passende maatregelen en betrekt zij de EU-lidstaten, zodat zij gebruik kan maken van haar rechten op vergelding voor het geval er geen vooruitzicht is om het geschil tot een wederzijds voordelige oplossing te brengen. Deze noodplanning omvat het afronden van de lijst van producten die onder de aanvullende EU-tarieven zouden vallen.

Achtergrond

In maart 2019 bevestigde de Beroepsinstantie, de hoogste instantie van de WTO, dat de VS, ondanks de eerdere uitspraken, geen passende maatregelen hadden genomen om te voldoen aan de WTO-regels inzake subsidies. In plaats daarvan zette het zijn illegale steun aan zijn vliegtuigfabrikant Boeing voort, ten koste van Airbus, de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie en zijn vele werknemers. In haar uitspraak heeft de beroepsinstantie:

  • Bevestigde dat het belastingprogramma van de staat Washington een centraal onderdeel blijft van de onwettige subsidiëring van Boeing;
  • constateerde dat een aantal lopende instrumenten, waaronder bepaalde aanbestedingscontracten van NASA en het Amerikaanse Ministerie van Defensie, subsidies zijn die economische schade kunnen toebrengen aan Airbus, en;
  • bevestigde dat Boeing blijft profiteren van een illegale Amerikaanse belastingvoordeel ter ondersteuning van export (de Foreign Sales Corporation en Extraterritorial Income Exclusion).

Het besluit dat het recht van de EU op vergelding bevestigt, vloeit rechtstreeks voort uit dat eerdere besluit.

In een parallelle zaak over Airbus stond de WTO de Verenigde Staten in oktober 2019 toe om tegenmaatregelen te nemen tegen Europese export ter waarde van maximaal $ 7.5 miljard. Deze toekenning was gebaseerd op een besluit van de Beroepsinstantie uit 2018 waarin was vastgesteld dat de EU en haar lidstaten niet volledig hadden voldaan aan de eerdere WTO-uitspraken met betrekking tot terugvorderbare lanceringsinvesteringen voor de A350- en A380-programma's. De VS hebben deze aanvullende tarieven op 18 oktober 2019 opgelegd. De betrokken EU-lidstaten hebben ondertussen alle nodige maatregelen genomen om volledige naleving te garanderen.

Meer informatie

Beroepsinstantie van de WTO over Amerikaanse subsidies aan Boeing

Openbare raadpleging over voorlopige lijst van producten in de zaak Boeing

Voorlopige lijst met producten

Geschiedenis van de zaak Boeing

Geschiedenis van de Airbus-zaak

 

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending