RSSPolitiek

Lokale en regionale leiders steunen de oproep van het Europees Parlement om #EUB budget voor alle burgers te verhogen

Lokale en regionale leiders steunen de oproep van het Europees Parlement om #EUB budget voor alle burgers te verhogen

| November 19, 2018

Lokale en regionale leiders zijn verheugd over de goedkeuring van het standpunt van het Europees Parlement over het EU-langetermijnbudget 2021-2027. Het verhogen van de middelen tot 1.3% van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de EU27, het behoud van een sterke cohesie en het landbouwbeleid en het identificeren van nieuwe middelen om EU-investeringen voor burgers te financieren, zijn topprioriteiten van beide [...]

Verder lezen

Europees Parlement steunt #CO2Envermogensverlies voor vrachtwagens

Europees Parlement steunt #CO2Envermogensverlies voor vrachtwagens

| November 19, 2018

Het Europees Parlement heeft plannen voor vrachtwagens om CO2-emissies door 2030 te verminderen gesteund. EP-leden hebben een hogere doelstelling (35%) dan de Europese Commissie (30%) voor nieuwe vrachtwagens om de EU-uitstoot van broeikasgassen door 2030 te verminderen, met een tussendoelstelling van 20% door 2025. Fabrikanten zullen ook moeten zorgen voor nul- en emissiearme [...]

Verder lezen

Mechanisme om #EUDemocracy te beschermen, meer dan ooit nodig, aldus het Europees Parlement

Mechanisme om #EUDemocracy te beschermen, meer dan ooit nodig, aldus het Europees Parlement

| November 19, 2018

De EU heeft behoefte aan een alomvattend, permanent en objectief mechanisme om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten te beschermen, verklaarde het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering. In een niet-wetgevingsresolutie betreuren de leden dat de Europese Commissie tot dusverre geen wetgevingsvoorstel heeft ingediend voor het opzetten van een dergelijk mechanisme, dat de kamer in oktober heeft gevraagd [...]

Verder lezen

Europarlementsleden verlagen prijzen van gesprekken binnen de EU en keuren #EmergencyAlertSystem goed

Europarlementsleden verlagen prijzen van gesprekken binnen de EU en keuren #EmergencyAlertSystem goed

| November 19, 2018

Europarlementariërs hebben het telecompakket goedgekeurd dat intracommunautaire oproepen afdekt, maakt supersnelle 5G-netwerken mogelijk door 2020 en creëert een waarschuwingssysteem voor noodsituaties. Het Europees Parlement in de plenaire vergadering bevestigde de voorlopige overeenkomst die in juni met de Raad van Ministers was bereikt over de Europese elektronische-communicatiecode (EECC) met 584-stemmen tegen 42 en 50 onthoudingen, [...]

Verder lezen

De EU en #Africa zijn gebonden aan gemeenschappelijke waarden, zegt de Zuid-Afrikaanse president

De EU en #Africa zijn gebonden aan gemeenschappelijke waarden, zegt de Zuid-Afrikaanse president

| November 19, 2018

President van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, sprak EP-leden toe in Straatsburg © Europese Unie 2018 - EP De president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa (foto), sprak EP-leden toe tijdens een plechtige vergadering tijdens de plenaire vergadering. Herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, die in 1994 het eerste zwarte staatshoofd van het land werd [...]

Verder lezen

Lange termijn #EUBudget - Europarlementsleden stellen financieringsprioriteiten vast voor post-2020-budget

Lange termijn #EUBudget - Europarlementsleden stellen financieringsprioriteiten vast voor post-2020-budget

| November 19, 2018

Tijdens een stemming tijdens de plenaire vergadering bevestigden de leden hun standpunt over de volgende EU-langetermijnbegroting, inclusief een nauwkeurige uitsplitsing van de bedragen voor elk EU-programma. Het Parlement onderstreept zijn "eenheid en bereidheid" voor de komende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK 2021-2027) met EU-ministers en betreurt het dat de lidstaten "geen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt" op [...]

Verder lezen

EP-oproep om controles op #EUArmsExports te versterken

EP-oproep om controles op #EUArmsExports te versterken

| November 19, 2018

Het systematische falen van de EU-lidstaten om EU-regels toe te passen op wapenexportcontrole moet worden aangepakt via een sanctiemechanisme, zei het Parlement tijdens de plenaire vergadering. Ondanks de algemeen aanvaarde regels, waarbij de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan een wapenuitvoervergunning kan worden verkregen, hebben de lidstaten deze systematisch niet toegepast. Het Parlement vraagt ​​om een ​​mechanisme om [...]

Verder lezen