RSSMilieu

Europees Parlement steunt #CO2Envermogensverlies voor vrachtwagens

Europees Parlement steunt #CO2Envermogensverlies voor vrachtwagens

| November 19, 2018

Het Europees Parlement heeft plannen voor vrachtwagens om CO2-emissies door 2030 te verminderen gesteund. EP-leden hebben een hogere doelstelling (35%) dan de Europese Commissie (30%) voor nieuwe vrachtwagens om de EU-uitstoot van broeikasgassen door 2030 te verminderen, met een tussendoelstelling van 20% door 2025. Fabrikanten zullen ook moeten zorgen voor nul- en emissiearme [...]

Verder lezen

EU-doelen: meer #Renewables, betere #EnergyEfficiency

EU-doelen: meer #Renewables, betere #EnergyEfficiency

| November 16, 2018

Het Europees Parlement heeft nieuwe EU-doelen goedgekeurd die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen verhogen en de energie-efficiëntie verbeteren. Meer informatie in de video van het Parlement. Volgens nieuwe regels die door het Parlement en de nationale regeringen zijn overeengekomen, moet ten minste 32% van het energieverbruik van de EU in 2030 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals de zon of de wind. [...]

Verder lezen

EU-actie tegen #AnimalWelfare - De kloof dichten tussen ambitieuze doelstellingen en uitvoering ter plaatse, zeggen auditors

EU-actie tegen #AnimalWelfare - De kloof dichten tussen ambitieuze doelstellingen en uitvoering ter plaatse, zeggen auditors

| November 16, 2018

EU-maatregelen op het gebied van dierenwelzijn zijn op belangrijke punten succesvol geweest, maar er zijn nog steeds zwakke punten in verband met landbouwhuisdieren, aldus een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. Richtlijnen over hoe dieren moeten worden vervoerd en geslacht en over het welzijn van varkens zijn door de Commissie verstrekt, maar er zijn [...]

Verder lezen

#StateAid - Commissie keurt openbare steun voor aardgasinterconnector tussen #Griekenland en #Bulgaria goed

#StateAid - Commissie keurt openbare steun voor aardgasinterconnector tussen #Griekenland en #Bulgaria goed

| November 12, 2018

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de Bulgaarse en Griekse plannen om de aanleg en exploitatie van een aardgasinterconnector te ondersteunen in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Het project zal bijdragen aan de veiligheid en diversificatie van de energievoorziening in de EU zonder de concurrentie onnodig te verstoren. Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: [...]

Verder lezen

Commissaris Miguel Arias Cañete in #China om klimaatonderhandelaars te ontmoeten

Commissaris Miguel Arias Cañete in #China om klimaatonderhandelaars te ontmoeten

| November 9, 2018

Commissaris voor klimaatactie en energie Miguel Arias Cañete (foto) is vandaag in Beijing, China (9 november) om standpunten uit te wisselen met de Chinese autoriteiten voorafgaand aan de mondiale klimaattop COP24, die begin december plaatsvindt in Katowice, Polen. Commissaris Cañete zal bilateraal met de speciale vertegenwoordiger voor klimaat Xie Zhenhua en [...]

Verder lezen

Lidstaten brengen #Bees in gevaar door geen richtlijnen aan te nemen die zijn ontworpen om hen tegen pesticiden te beschermen '

Lidstaten brengen #Bees in gevaar door geen richtlijnen aan te nemen die zijn ontworpen om hen tegen pesticiden te beschermen '

| November 7, 2018

Tijdens de 2018-bijeenkomst in oktober van het Permanent Comité voor bestrijdingsmiddelen hebben de EU-lidstaten geen maatregel goedgekeurd die zou bijdragen aan de bescherming van bijen en andere bestuivers tegen de schade van pesticiden. In het bijzonder, van de schade die wordt veroorzaakt door een nieuwe en groeiende klasse van bijengif giftige pesticiden die worden ingevoerd ter vervanging van [...]

Verder lezen

Toprechter zegt zaak voor nieuwe #PlasticsTechnology is 'duidelijk en overtuigend'

Toprechter zegt zaak voor nieuwe #PlasticsTechnology is 'duidelijk en overtuigend'

| November 6, 2018

Een rapport van een voormalig plaatsvervangend rechter van de High Court in Engeland heeft verklaard dat de wetenschappelijke argumenten voor oxo-biologisch afbreekbare technologieën "duidelijk en overtuigend zijn", schrijft Martin Banks. Oxo-biologisch afbreekbare technologie is bedoeld om plastic te verwerken dat ontsnapt naar de open omgeving, en vooral de oceanen, waar het niet realistisch kan worden verzameld, en [...]

Verder lezen